Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2723(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0657/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0275

Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg

12.11. De situatie in Burundi (stemming)
CRE

Het debat heeft plaatsgevonden op 10 juni 2015 (punt 14 van de notulen van 10.6.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 9 juli 2015 (punt 4 van de notulen van 9.7.2015).

Ontwerpresoluties B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 en B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0657/2015

(ter vervanging van B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 en B8-0669/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi en Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi en Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0275)

Het woord werd gevoerd door:

Louis Michel om een mondeling amendement op amendement 2 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid