Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2723(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0657/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0275

Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

12.11. Sytuacja w Burundi (głosowanie)
CRE

Debata odbyła się dnia 10 czerwca 2015 r. (pkt 14 protokołu z dnia 10.6.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 9 lipca 2015 (pkt 4 protokołu z dnia 9.7.2015).

Projekty rezolucji B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 i B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0657/2015

(zastępujący B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 i B8-0669/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi i Antonio Tajani w imieniu grupy PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Cécile Kashetu Kyenge i Norbert Neuser w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock i Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi i Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0275)

Wystąpienia

Louis Michel, aby zaproponować poprawkę ustną do poprawki 2, która została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności