Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0657/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0275

Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

12.11. Situácia v Burundi (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa uskutočnila 10. júna 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 10.6.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 9. júla 2015 (bod 4 zápisnice zo dňa 9.7.2015).

Návrhy uznesenia B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0657/2015

(nahrádzajúci B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015)

podaný týmito poslancami:

– Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi a Antonio Tajani v mene skupiny PPE;

– Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge a Norbert Neuser v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock a Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR;

– Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL;

– Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi a Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE;

– Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0275)

Vystúpenia:

Louis Michel predložil ústny pozmeňujúci návrh k odseku 2, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia