Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0657/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0275

Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg

12.11. Situationen i Burundi (omröstning)
CRE

Debatten hade ägt rum den 10 juni 2015 (punkt 14 i protokollet av den 10.6.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 9 juli 2015 (punkt 4 i protokollet av den 9.7.2015).

Resolutionsförslag B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 och B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0657/2015

(ersätter B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 och B8-0669/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi och Antonio Tajani för PPE-gruppen;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge och Norbert Neuser för S&D-gruppen;

- Charles Tannock och Mark Demesmaeker för ECR-gruppen;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi och Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0275)

Inlägg:

Louis Michel, som föreslog en muntlig ändring av punkt 2, vilken beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy