Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0716/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0276

Jegyzőkönyv
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg

12.12. Megemlékezés Srebrenicáról (szavazás)
CRE

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 és B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0716/2015

(amely a B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 és B8-0722/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea és Demetris Papadakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba és Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto és Eleonora Evi

Elfogadva. (P8_TA(2015)0276)

Felszólalások

Ivan Jakovčić, aki két szóbeli módosítást terjeszt elő a 6. bekezdés után, amelyeket elfogadnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat