Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

12. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (hlasovanie)

12.2. Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou * (hlasovanie)

12.3. Vytváranie únie kapitálových trhov (hlasovanie)

12.4. Európsky program v oblasti bezpečnosti (hlasovanie)

12.5. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (hlasovanie)

12.6. Situácia v Jemene (hlasovanie)

12.7. Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (hlasovanie)

12.8. Revízia európskej susedskej politiky (hlasovanie)

12.9. Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (hlasovanie)

12.10. Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (hlasovanie)

12.11. Situácia v Burundi (hlasovanie)

12.12. Spomienka na Srebrenicu (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia