Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg

13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(kolmapäev, 8. juuli 2015, hääletus)

Raport: Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula ja Miguel Urbán Crespo

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Raport: Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó ja Jude Kirton-Darling

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Raport: Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott ja Neena Gill

Raport: Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Monica Macovei

Raport: Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai ja Monica Macovei

Raport: José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Raport: Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai ja Seán Kelly

Raport: Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei ja Seán Kelly.

(neljapäev, 9. juuli 2015, hääletus)

Raport: Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling ja Seán Kelly

Kapitaliturgude liidu loomine - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Euroopa julgeoleku tegevuskava - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai ja Steven Woolfe

Raport: Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Raport: Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai ja Monica Macovei

Raport: Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei ja Arne Gericke

Raport: Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai ja Monica Macovei

Õigusteave - Privaatsuspoliitika