Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z środa 8 lipca 2015)
Sprawozdanie Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula i Miguel Urbán Crespo

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Sprawozdanie Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó i Jude Kirton-Darling

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Sprawozdanie Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott i Neena Gill

Sprawozdanie Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan i Monica Macovei

Sprawozdanie Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai i Monica Macovei

Sprawozdanie José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai i Seán Kelly

Sprawozdanie Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei i Seán Kelly.

(Głosowanie z czwartek 9 lipca 2015)
Sprawozdanie Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling i Seán Kelly

Tworzenie unii rynków kapitałowych - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Europejska agenda bezpieczeństwa - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai i Steven Woolfe

Sprawozdanie Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Sprawozdanie Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai i Monica Macovei

Sprawozdanie Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei i Arne Gericke

Sprawozdanie Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai i Monica Macovei

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności