Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 8. júla 2015)

Správa: Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula a Miguel Urbán Crespo

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Správa: Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó a Jude Kirton-Darling

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Správa: Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott a Neena Gill

Správa: Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan a Monica Macovei

Správa: Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai a Monica Macovei

Správa: José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Správa: Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai a Seán Kelly

Správa: Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei a Seán Kelly.

(Hlasovanie: štvrtok 9. júla 2015)

Správa: Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling a Seán Kelly

Vytváranie únie kapitálových trhov - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Európsky program v oblasti bezpečnosti - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai a Steven Woolfe

Správa: Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Správa: Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai a Monica Macovei

Správa: Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei a Arne Gericke

Správa: Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai a Monica Macovei

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia