Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Η Nadine Morano γνωστοποιεί ότι, για τεχνικούς λόγους, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει πλήρως στο σύνολο των χθεσινών ψηφοφοριών.

°
° ° °

Η Martina Michels ανακοινώνει ότι ήθελε να ψηφίσει κατά της τροποποιημένης πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (A8-0041/2015) (σημείο 10.61 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου