Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Nadine Morano heeft laten weten dat zij om technische redenen niet aan alle stemmingen van gisteren heeft kunnen deelnemen.

°
° ° °

Martina Michels heeft laten weten dat zij tegen het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen (A8-0041/2015) had willen stemmen (punt 10.61 van de notulen van 29.4.2015).

Juridische mededeling - Privacybeleid