Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 14.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Nadine Morano oznámila, že z technických príčin sa nemohla zúčastniť na žiadnom včerajšom hlasovaní.

°
° ° °

Martina Michels oznámila, že chcela hlasovať proti zmenenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fondoch peňažného trhu (A8-0041/2015) (bod 10.61 zápisnice zo dňa 29.4.2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia