Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk

16. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady a odůvidnění jeho přijetí:

- postoj Rady v prvním čtení k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 10. července 2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí