Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg

16. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))

henvist til kor. udv.: IMCO

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning og grundene til Rådets holdning:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))

henvist til kor. udv.: JURI

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 10. juli 2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik