Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg

16. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2015. július 10.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat