Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 9 iulie 2015 - Strasbourg

16. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
retrimis fond: IMCO

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, că a primit din partea Consiliului poziția de mai jos și explicații privind motivele care au stat la baza adoptării ei:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
retrimis fond: JURI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 10 iulie 2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate