Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 9. julij 2015 - Strasbourg

16. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
posredovano pristojni: IMCO

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče skupaj s pripadajočimi obrazložitvam:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
posredovano pristojni: JURI

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 10. julija 2015.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov