Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2758(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0703/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 18.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0279

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

17.3. Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 και B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Οι Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου