Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2766(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0707/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0280

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

17.4. Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 και B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Οι Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat και Ivan Jakovčić παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Seán Kelly, Marek Jurek και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου