Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg

17. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 7.7.2015).


17.1. Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger

Forslag til beslutning B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 og B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Marc Tarabella for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo og Krisztina Morvai.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.1 i protokollen af 9.7.2015.


17.2. Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma

Forslag til beslutning B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 og B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Maria Arena for S&D-Gruppen, og Dita Charanzová for ALDE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo og Krisztina Morvai.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.2 i protokollen af 9.7.2015.


17.3. Bahrain, særlig sagen om Nabeel Rajab

Forslag til beslutning B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 og B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Monica Macovei for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, son nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius og Fabio Massimo Castaldo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Julie Ward.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.3 i protokollen af 9.7.2015.


17.4. Situationen for to kristne præster i Sudan

Forslag til beslutning B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 og B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat og Ivan Jakovčić forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Seán Kelly, Marek Jurek og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski og Jonathan Arnott.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.4 i protokollen af 9.7.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik