Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg

17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 7.7.2015 protokollipunkt 2.)


17.1. Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ja B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 18.1.


17.2. Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega

Resolutsiooni ettepanekud B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ja B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Maria Arena fraktsiooni S&D nimel ja Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 18.2.


17.3. Bahrein, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga

Resolutsiooni ettepanekud B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Monica Macovei fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus ühtlasi vastamast küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius ja Fabio Massimo Castaldo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Julie Ward.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 18.3.


17.4. Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ja B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat ja Ivan Jakovčić tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Seán Kelly, Marek Jurek ja Pavel Svoboda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 18.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika