Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

17. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 7.7.2015, kohta 2).


17.1. Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset

Päätöslauselmaesitykset B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ja B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Krisztina Morvai.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 18.1.


17.2. Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ja B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Maria Arena S&D-ryhmän puolesta ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Krisztina Morvai.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 18.2.


17.3. Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, EFDD-ryhmän puolesta Diane James, joka kieltäytyi vastaamasta Alyn Smithin sinisen kortin kysymykseen, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius ja Fabio Massimo Castaldo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Julie Ward.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 18.3.


17.4. Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ja B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat ja Ivan Jakovčić esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Marek Jurek ja Pavel Svoboda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski ja Jonathan Arnott.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 18.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö