Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg

17. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 7.7.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


17.1. De Cambodjaanse wetsontwerpen inzake ngo's en vakbonden

Ontwerpresoluties B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 en B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.1 van de notulen van 9.7.2015.


17.2. De Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder de zaak van twee gedetineerde mensenrechtenactivisten, Yves Makwambala en Fred Bauma

Ontwerpresoluties B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 en B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, namens de S&D-Fractie, en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.2 van de notulen van 9.7.2015.


17.3. Bahrein, in het bijzonder de zaak van Nabeel Rajab

Ontwerpresoluties B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 en B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Monica Macovei, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, die weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius en Fabio Massimo Castaldo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.3 van de notulen van 9.7.2015.


17.4. De situatie van twee christelijke voorgangers in Sudan

Ontwerpresoluties B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 en B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat en Ivan Jakovčić lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Seán Kelly, Marek Jurek en Pavel Svoboda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.4 van de notulen van 9.7.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid