Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg

17. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 7.7.2015.)


17.1. Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar

Resolutionsförslag B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 och B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Marc Tarabella för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo och Krisztina Morvai.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.1 i protokollet av den 9.7.2015.


17.2. Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma

Resolutionsförslag B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 och B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Maria Arena för S&D-gruppen, och Dita Charanzová för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo och Krisztina Morvai.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.2 i protokollet av den 9.7.2015.


17.3. Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab

Resolutionsförslag B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 och B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Macovei för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, som vägrade att besvara en fråga (”blått kort”) från Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius och Fabio Massimo Castaldo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Julie Ward.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.3 i protokollet av den 9.7.2015.


17.4. Situationen för två kristna pastorer i Sudan

Resolutionsförslag B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 och B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat och Ivan Jakovčić redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Seán Kelly, Marek Jurek och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski och Jonathan Arnott.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.4 i protokollet av den 9.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy