Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2766(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0707/2015

Viták :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0280

Jegyzőkönyv
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg

18.4. Két keresztény lelkész helyzete Szudánban (szavazás)
CRE

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 és B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0707/2015

(amely a B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 és B8-0715/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Cristian Dan Preda, Tőkés László, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Gáll-Pelcz Ildikó, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Hölvényi György, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, Nagy József, Ramona Nicole Mănescu, Sógor Csaba, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Gál Kinga, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská és Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho és Viorica Dăncilă, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen és Filiz Hyusmenova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou és Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2015)0280)

Felszólalások

Marie-Christine Vergiat, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 8. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat