Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

20. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(
puheenjohtajakokouksen päätös 2. heinäkuuta 2015)

CULT-valiokunta

- Kulttuurien välisen vuoropuhelun, kulttuurien monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä (2015/2139(INI))

- EU-asioiden oppiminen koulussa (2015/2138(INI))

ECON-valiokunta

- EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (2015/2140(INI))
(lausuntoa varten: INTA, IMCO)

ENVI-valiokunta

- Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi (2015/2137(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö