Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg

20. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
(
Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 2 juli 2015)

Commissie CULT

- De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (2015/2139(INI))

- Over de EU leren op school (2015/2138(INI))

Commissie ECON

- Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (2015/2140(INI))
(advies: INTA, IMCO)

Commissie ENVI

- Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU (2015/2137(INI))
(advies: DEVE)

Juridische mededeling - Privacybeleid