Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg

20. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(
Till följd av talmanskonferensens beslut av den 2 juli 2015)

CULT-utskottet

- Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (2015/2139(INI))

- Lära sig EU i skolan (2015/2138(INI))

ECON-utskottet

- Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2015/2140(INI))
(rådgivande utskott: INTA, IMCO)

ENVI-utskottet

- Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald (2015/2137(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy