Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Den europæiske dagsorden om sikkerhed (indgivne beslutningsforslag)
 5.Situationen i Burundi (indgivne beslutningsforslag)
 6.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (indgivne beslutningsforslag)
 7.Situationen i Yemen (indgivne beslutningsforslag)
 8.Srebrenica-mindedagen (forhandling)
 9.De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker * (forhandling)
 10.Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (forhandling)
 11.Evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) (kortfattet forelæggelse)
 12.Afstemningstid
  12.1.Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (afstemning)
  12.2.De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker * (afstemning)
  12.3.Etablering af en kapitalmarkedsunion (afstemning)
  12.4.Den europæiske dagsorden om sikkerhed (afstemning)
  12.5.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (afstemning)
  12.6.Situationen i Yemen (afstemning)
  12.7.De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (afstemning)
  12.8.Revision af den europæiske naboskabspolitik (afstemning)
  12.9.Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (afstemning)
  12.10.Evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) (afstemning)
  12.11.Situationen i Burundi (afstemning)
  12.12.Srebrenica-mindedagen (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  17.1.Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger
  17.2.Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma
  17.3.Bahrain, særlig sagen om Nabeel Rajab
  17.4.Situationen for to kristne præster i Sudan
 18.Afstemningstid
  18.1.Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger (afstemning)
  18.2.Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma (afstemning)
  18.3.Bahrain, særlig sagen om Nabeel Rajab (afstemning)
  18.4.Situationen for to kristne præster i Sudan (afstemning)
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 23.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (373 kb) Deltagerliste (62 kb)    Afstemning ved navneopråb (5360 kb) 
 
Protokol (292 kb) Deltagerliste (36 kb) Afstemningsresultater (85 kb) Afstemning ved navneopråb (198 kb) 
 
Protokol (323 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemningsresultater (1067 kb) Afstemning ved navneopråb (4684 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik