Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Euroopan turvallisuusagenda (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Burundin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Komission työohjelman 2016 valmistelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Jemenin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Srebrenican muistotilaisuus (keskustelu)
 9.Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen * (keskustelu)
 10.Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (keskustelu)
 11.Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (lyhyt esittely)
 12.Äänestykset
  12.1.Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta (äänestys)
  12.2.Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen * (äänestys)
  12.3.Pääomamarkkinaunionin muodostaminen (äänestys)
  12.4.Euroopan turvallisuusagenda (äänestys)
  12.5.Komission työohjelman 2016 valmistelu (äänestys)
  12.6.Jemenin tilanne (äänestys)
  12.7.Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (äänestys)
  12.8.Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (äänestys)
  12.9.Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (äänestys)
  12.10.Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (äänestys)
  12.11.Burundin tilanne (äänestys)
  12.12.Srebrenican muistotilaisuus (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 17.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  17.1.Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset
  17.2.Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus
  17.3.Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus
  17.4.Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa
 18.Äänestykset
  18.1.Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset (äänestys)
  18.2.Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus (äänestys)
  18.3.Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (äänestys)
  18.4.Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa (äänestys)
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (385 kb) Läsnäololista (62 kb)    Nimenhuutoäänestykset (5360 kb) 
 
Pöytäkirja (294 kb) Läsnäololista (36 kb) Äänestysten tulokset (87 kb) Nimenhuutoäänestykset (204 kb) 
 
Pöytäkirja (323 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (1161 kb) Nimenhuutoäänestykset (4709 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö