Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Europese veiligheidsagenda (ingediende ontwerpresoluties)
 5.De situatie in Burundi (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (ingediende ontwerpresoluties)
 7.De situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Herdenking van Srebrenica (debat)
 9.Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval * (debat)
 10.Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (debat)
 11.Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (korte presentatie)
 12.Stemmingen
  12.1.Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (stemming)
  12.2.Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval * (stemming)
  12.3.Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (stemming)
  12.4.Europese veiligheidsagenda (stemming)
  12.5.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (stemming)
  12.6.De situatie in Jemen (stemming)
  12.7.Veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vooruitzichten voor politieke stabiliteit (stemming)
  12.8.Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (stemming)
  12.9.Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (stemming)
  12.10.Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (stemming)
  12.11.De situatie in Burundi (stemming)
  12.12.Herdenking van Srebrenica (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  17.1.De Cambodjaanse wetsontwerpen inzake ngo's en vakbonden
  17.2.De Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder de zaak van twee gedetineerde mensenrechtenactivisten, Yves Makwambala en Fred Bauma
  17.3.Bahrein, in het bijzonder de zaak van Nabeel Rajab
  17.4.De situatie van twee christelijke voorgangers in Sudan
 18.Stemmingen
  18.1.De Cambodjaanse wetsontwerpen inzake ngo's en vakbonden (stemming)
  18.2.De Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder de zaak van twee gedetineerde mensenrechtenactivisten, Yves Makwambala en Fred Bauma (stemming)
  18.3.Bahrein, in het bijzonder de zaak van Nabeel Rajab (stemming)
  18.4.De situatie van twee christelijke voorgangers in Sudan (stemming)
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (379 kb) Presentielijst (62 kb)    Hoofdelijke stemming (5360 kb) 
 
Notulen (295 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de stemming (84 kb) Hoofdelijke stemming (197 kb) 
 
Notulen (342 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (1071 kb) Hoofdelijke stemming (4682 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid