Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Europejska agenda bezpieczeństwa (złożone projekty rezolucji)
 5.Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji)
 6.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (złożone projekty rezolucji)
 7.Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 8.Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (debata)
 9.Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej * (debata)
 10.Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (debata)
 11.Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (krótka prezentacja)
 12.Głosowanie
  12.1.Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (głosowanie)
  12.2.Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej * (głosowanie)
  12.3.Tworzenie unii rynków kapitałowych (głosowanie)
  12.4.Europejska agenda bezpieczeństwa (głosowanie)
  12.5.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (głosowanie)
  12.6.Sytuacja w Jemenie (głosowanie)
  12.7.Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (głosowanie)
  12.8.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (głosowanie)
  12.9.Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (głosowanie)
  12.10.Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (głosowanie)
  12.11.Sytuacja w Burundi (głosowanie)
  12.12.Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  17.1.Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych
  17.2.Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy
  17.3.Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba
  17.4.Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie
 18.Głosowanie
  18.1.Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (głosowanie)
  18.2.Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (głosowanie)
  18.3.Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba (głosowanie)
  18.4.Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 20.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (379 kb) Lista obecności (62 kb)    Głosowanie imienne (5360 kb) 
 
Protokół (310 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (88 kb) Głosowanie imienne (164 kb) 
 
Protokół (328 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (1258 kb) Głosowanie imienne (4671 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności