Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Európsky program v oblasti bezpečnosti (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení)
 6.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (predložené návrhy uznesení)
 7.Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)
 8.Spomienka na Srebrenicu (rozprava)
 9.Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou * (rozprava)
 10.Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (rozprava)
 11.Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (stručná prezentácia)
 12.Hlasovanie
  
12.1.Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (hlasovanie)
  
12.2.Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou * (hlasovanie)
  
12.3.Vytváranie únie kapitálových trhov (hlasovanie)
  
12.4.Európsky program v oblasti bezpečnosti (hlasovanie)
  
12.5.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (hlasovanie)
  
12.6.Situácia v Jemene (hlasovanie)
  
12.7.Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (hlasovanie)
  
12.8.Revízia európskej susedskej politiky (hlasovanie)
  
12.9.Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (hlasovanie)
  
12.10.Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (hlasovanie)
  
12.11.Situácia v Burundi (hlasovanie)
  
12.12.Spomienka na Srebrenicu (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Pozície Rady v prvom čítaní
 17.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
17.1.Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch
  
17.2.Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu
  
17.3.Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba
  
17.4.Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne
 18.Hlasovanie
  
18.1.Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch (hlasovanie)
  
18.2.Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (hlasovanie)
  
18.3.Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba (hlasovanie)
  
18.4.Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (hlasovanie)
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (379 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (5360 kb) 
 
Zápisnica (332 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (89 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (200 kb) 
 
Zápisnica (326 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (1267 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (4749 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia