Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 9. julij 2015 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Evropska agenda za varnost (vloženi predlogi resolucij)
 5.Razmere v Burundiju (vloženi predlogi resolucij)
 6.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (vloženi predlogi resolucij)
 7.Razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)
 8.Spominska svečanost v Srebrenici (razprava)
 9.Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči * (razprava)
 10.Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (razprava)
 11.Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (kratka predstavitev)
 12.Čas glasovanja
  12.1.Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo (glasovanje)
  12.2.Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči * (glasovanje)
  12.3.Oblikovanje unije kapitalskih trgov (glasovanje)
  12.4.Evropska agenda za varnost (glasovanje)
  12.5.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (glasovanje)
  12.6.Razmere v Jemnu (glasovanje)
  12.7.Varnostni izzivi v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obeti za politično stabilnost (glasovanje)
  12.8.Pregled evropske sosedske politike (glasovanje)
  12.9.Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (glasovanje)
  12.10.Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (glasovanje)
  12.11.Razmere v Burundiju (glasovanje)
  12.12.Spominska svečanost v Srebrenici (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 17.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  17.1.Kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate
  17.2.Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma
  17.3.Bahrajn, zlasti primer Nabila Radžaba
  17.4.Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu
 18.Čas glasovanja
  18.1.Kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate (glasovanje)
  18.2.Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma (glasovanje)
  18.3.Bahrajn, zlasti primer Nabila Radžaba (glasovanje)
  18.4.Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu (glasovanje)
 19.Popravki in namere glasovanja
 20.Sklepi o določenih dokumentih
 21.Datum naslednjih sej
 22.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 23.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (377 kb) Seznam navzočih (62 kb)    Poimensko glasovanje (5360 kb) 
 
Zapisnik (327 kb) Seznam navzočih (36 kb) Izidi glasovanja (101 kb) Poimensko glasovanje (200 kb) 
 
Zapisnik (314 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (1269 kb) Poimensko glasovanje (4743 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov