Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Den europeiska säkerhetsagendan (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag)
 6.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (ingivna resolutionsförslag)
 7.Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)
 8.Hågkomsten av Srebrenica (debatt)
 9.Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka * (debatt)
 10.Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (debatt)
 11.Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (kortfattad redogörelse)
 12.Omröstning
  12.1.Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle (omröstning)
  12.2.Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka * (omröstning)
  12.3.Att bygga en kapitalmarknadsunion (omröstning)
  12.4.Den europeiska säkerhetsagendan (omröstning)
  12.5.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (omröstning)
  12.6.Situationen i Jemen (omröstning)
  12.7.Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (omröstning)
  12.8.Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (omröstning)
  12.9.Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (omröstning)
  12.10.Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (omröstning)
  12.11.Situationen i Burundi (omröstning)
  12.12.Hågkomsten av Srebrenica (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  17.1.Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar
  17.2.Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma
  17.3.Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab
  17.4.Situationen för två kristna pastorer i Sudan
 18.Omröstning
  18.1.Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar (omröstning)
  18.2.Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma (omröstning)
  18.3.Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab (omröstning)
  18.4.Situationen för två kristna pastorer i Sudan (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Beslut om vissa dokument
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 23.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (381 kb)  Närvarolista (62 kb)
 
Protokoll (291 kb)  Närvarolista (36 kb)  Omröstningsresultat (81 kb)  Omröstningar med namnupprop (291 kb)
 
Protokoll (321 kb)  Närvarolista (62 kb)  Omröstningsresultat (1043 kb)  Omröstningar med namnupprop (4876 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy