Seznam 
Zápis
PDF 320kWORD 334k
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Petice
 4.Evropský program pro bezpečnost (předložené návrhy usnesení)
 5.Situace v Burundi (předložené návrhy usnesení)
 6.Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (předložené návrhy usnesení)
 7.Situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)
 8.Přípomínka událostí ve Srebrenici (rozprava)
 9.Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii * (rozprava)
 10.Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících (rozprava)
 11.Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) (krátké přednesení)
 12.Hlasování
  12.1.Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství (hlasování)
  12.2.Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii * (hlasování)
  12.3.Vytváření unie kapitálových trhů (hlasování)
  12.4.Evropský program pro bezpečnost (hlasování)
  12.5.Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (hlasování)
  12.6.Situace v Jemenu (hlasování)
  12.7.Bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a severní Afriky a výhledy na dosažení politické stability (hlasování)
  12.8.Přezkum evropské politiky sousedství (hlasování)
  12.9.Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících (hlasování)
  12.10.Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) (hlasování)
  12.11.Situace v Burundi (hlasování)
  12.12.Přípomínka událostí ve Srebrenici (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Postoje Rady v 1. čtení
 17.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  17.1.Návrh kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech
  17.2.Demokratická republika Kongo (DRC), zejména případ dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy
  17.3.Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžába
  17.4.Situace dvou křesťanských pastorů v Súdánu
 18.Hlasování
  18.1.Návrh kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (hlasování)
  18.2.Demokratická republika Kongo (DRC), zejména případ dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (hlasování)
  18.3.Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžába (hlasování)
  18.4.Situace dvou křesťanských pastorů v Súdánu (hlasování)
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 20.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Předání textů přijatých během zasedání
 23.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 9. ČERVENCE 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

lhůta: 3 měsíce

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-aminu (4,4'-DMAR) a 1−cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazinu (MT-45) kontrolním opatřením (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

lhůta: 3 měsíce

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-jod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylaminu (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleronu (MDPV) a 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyklohexanonu (methoxetaminu) kontrolním opatřením (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

lhůta: 3 měsíce

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

lhůta: 3 měsíce

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh na převod prostředků V/AB-05/C/15 - Účetní dvůr (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-04/T/15 - Účetní dvůr (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-06/C/15 - Účetní dvůr (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-07/A/15 - Účetní dvůr (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 24/2015 - oddíl III - Komise (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2015 - Výbor regionů (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 5/2015 - Výbor regionů (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 2/2015 - Hospodářský a sociální výbor (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 1/2015 – úřad BEREC (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2015 - oddíl III - Komise (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropských bankovních předpisech (B8-0593/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o boji proti Islámskému státu a nutnosti zrušit sankce proti Syrské arabské republice (B8-0594/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vymezení strategie bránící růstu absolutní chudoby mezi evropskými občany (B8-0595/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření nových drog v Evropě (B8-0596/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o výsledcích studie Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (B8-0597/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o infekcích způsobených bakteriemi, které jsou odolné vůči antibiotikům (B8-0598/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o sociálním dumpingu a zahraničních pracovních agenturách zprostředkovávajících dočasné zaměstnání v Itálii (B8-0599/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o intenzivním chovu a dobrých životních podmínkách prasat v Evropě (B8-0600/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o zavedení záruk a systému monitorování v souvislosti s využíváním evropských fondů k předběžnému financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (B8-0604/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nejistých pracovních podmínkách ve školství s ohledem na rozsudek ve věci Mascolo (B8-0605/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zrušení sankčních opatření uvalených na vládu v Tobruku (B8-0606/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o rozšíření platnosti nařízení (EU) č. 1337/2013 na uzené výrobky a na výrobky z vepřového, ovčího a drůbežího masa (B8-0607/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o přidávání vody do potravin pocházejících z rybolovu (B8-0608/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o investicích do IKT (informačních a komunikačních technologií) (B8-0609/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zamrznutí úvěrového trhu a potřebě toho, aby EU přiměla italské banky plnit své povinnosti (B8-0612/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o inkluzivní politice zaměstnanosti ve prospěch zdravotně postižených osob v Evropě (B8-0613/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o skutečnosti, že italské priority a zájmy jsou v rozporu s vnější politikou EU (B8-0614/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zavedení moratoria na liberalizaci obchodu (B8-0615/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o boji proti tzv. „kolotočovým“ podvodům spojeným s DPH (B8-0616/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o opětovné nacionalizaci společné zemědělské politiky (SZP) (B8-0617/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o plánovaném zániku právní formy veřejné instituce výrobní a obchodní povahy z důvodu jejího nesouladu s právními předpisy o státní podpoře (B8-0618/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o výskytu kormoránů v Unii (B8-0619/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o dárcovství orgánů (B8-0620/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o označování potravinářských aromat (B8-0621/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nezaměstnanosti mladých lidí v Itálii (B8-0622/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o opatřeních na podporu osob pečujících o své rodinné příslušníky (B8-0623/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o ochraně Palmyry jako místa, které je na seznamu světového kulturního dědictví (B8-0624/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o zákazu usmrcování samců kuřat (B8-0625/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmíněnosti finanční podpory poskytované podnikům z prostředků Unie (B8-0626/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o neúčinnosti boje proti podvodům v oblasti vysílání pracovníků a o úloze agentur pro dočasnou práci v obrovském nárůstu počtu vyslaných pracovníků (B8-0627/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o zákazu zřizování nových delfinárií v Evropě a o respektování životních podmínek kytovců (B8-0628/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o podpoře zvyšování povědomí o Aspergerově syndromu (B8-0629/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o padělatelství (B8-0630/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o pašování cigaret (B8-0631/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o legálních drogách (B8-0632/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o snížení atmosférického znečistění (B8-0633/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře odvětví výroby mléka a sýrů a italských chovů (B8-0634/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně svobody projevu v Turecku (B8-0635/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Mezinárodním dni albinismu (B8-0636/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o opatřeních na podporu rozvoje zemědělských biotechnologií (B8-0637/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vypracování studie, která by se zabývala procesem vystoupení z eurozóny (B8-0638/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti nelegálnímu rybolovu a pytlačení na Pádu a jeho evropských přítocích (B8-0639/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o případu pana Lamberta (B8-0640/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o odsouzení soudní fatvy vynesené Katarem vůči poslanci Evropského parlamentu (B8-0641/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropské strategii na ochranu vína Prosecco (B8-0642/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o sloučení nebo zrušení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) a Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) (B8-0643/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o pozastavení platnosti schengenských dohod na dobu neurčitou v zájmu prevence islamistických teroristických útoků (B8-0644/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zárukách pro tajné služby (B8-0645/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti přezkumu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (B8-0646/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o dobrých životních podmínkách druhu buvolů v Evropě (B8-0647/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Návrh usnesení o sankcích uložených Komisí evropským občanům v důsledku porušování směrnic v oblasti životního prostředí ze strany členských států a o transparentnosti předběžných řízení o nesplnění povinnosti (B8-0648/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Návrh usnesení o Srebrenici (B8-0649/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o projektu na obnovení sekuritizace v rámci unie kapitálových trhů (B8-0650/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přezkumu migračních politik v Evropě (B8-0651/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti padělání sýrů parmigiano reggiano a grana padano (B8-0652/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ze strany Itálie (B8-0653/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přezkumu evropské strategie boje proti nezaměstnanosti (B8-0654/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o plánu koordinovaného rozpuštění eurozóny (B8-0670/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Gilles Lebreton. Návrh usnesení o boji proti škodám na mořském prostředí a na rybích populacích způsobeným bludnými sítěmi (B8-0671/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o provedení studie dopadu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na zaměstnanost (B8-0672/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření sršně mandarínské a ohrožení produkce medu v Itálii (B8-0673/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropských opatřeních na podporu italského včelařství (B8-0674/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o ubytování spolu s dítětem během lékařské péče (B8-0675/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o spotřebě alkoholu u nezletilých (B8-0678/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


3. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 6. července 2015

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0505/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0506/2015); Jean-Louis Jersier (č. 0507/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0508/2015); Paolo Tatafiore (č. 0509/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0510/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0511/2015); Flavio Miccono (č. 0512/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0513/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0514/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0515/2015); Jonathan Boldy (č. 0516/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0517/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0518/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0519/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0520/2015); Andreas Schomerus (č. 0521/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (č. 0523/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0524/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0525/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0526/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0527/2015); Xavier Dell'Ova (č. 0528/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (č. 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (č. 0531/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0532/2015); Mekhmed Tefik (č. 0533/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (č. 0535/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0536/2015); Jens Genzer (č. 0537/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0538/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0539/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (č. 0541/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0542/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0543/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0544/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0545/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0546/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0547/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0548/2015); Jens Genzer (č. 0549/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0550/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0551/2015); Manfred Rickmeyer (č. 0552/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0553/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0554/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0555/2015); Graham Buckingham (č. 0556/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0557/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0558/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0559/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0560/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0561/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0562/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0563/2015); Jens Genzer (č. 0564/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0566/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0567/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0568/2015); Robert Cates (č. 0569/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0570/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0571/2015); Jens Genzer (č. 0572/2015); Flavio Miccono (č. 0573/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0574/2015); Jens Genzer (č. 0575/2015); Jens Genzer (č. 0576/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0577/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0578/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0579/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0580/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0581/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0582/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0583/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0584/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0585/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0586/2015); Flavio Miccono (č. 0587/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0588/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0589/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0590/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0591/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0592/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0593/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0594/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0595/2015); Albert Ricart (č. 0596/2015); Flavio Miccono (č. 0597/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0598/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0599/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0600/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0601/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0602/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0603/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0604/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0605/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0606/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0607/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0608/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0609/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0610/2015); Roberto Tacconi (č. 0611/2015); Valentin Nedkov (č. 0612/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0613/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0614/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0615/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0616/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0617/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0618/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0619/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0620/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0621/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0622/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0623/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0624/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0625/2015); Carmen Neumann (č. 0626/2015); Javed Lindner (č. 0627/2015); Adolfo Tello (č. 0628/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0629/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0630/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0631/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0632/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0633/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0634/2015).


4. Evropský program pro bezpečnost (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000064/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Evropský program pro bezpečnost (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000065/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Evropský program pro bezpečnost (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Rozprava se konala dne 7. července 2015 (bod 14 zápisu ze dne 7.7.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Claude Moraes za výbor LIBE o Evropském programu pro bezpečnost (2015/2697(RSP)) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier za skupinu PPE, a Helga Stevens za skupinu ECR o Evropském programu pro bezpečnost (2015/2697(RSP)) (B8-0679/2015).

Hlasování: bod 12.4 zápisu ze dne 9.7.2015.


5. Situace v Burundi (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2723(RSP))

Rozprava se konala dne 10. června 2015 (bod 14 zápisu ze dne 10.6.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock a Mark Demesmaeker za skupinu ECR o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez a Pavel Telička za skupinu ALDE o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu a Viorica Dăncilă za skupinu S&D o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015);

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi a Lara Comi za skupinu PPE o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Hlasování: bod 12.11 zápisu ze dne 9.7.2015.


6. Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Rozprava se konala dne 7. července 2015 (bod 9 zápisu ze dne 7.7.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- József Szájer za skupinu PPE o pracovním programu Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o pracovním programu Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford za skupinu ECR o pracovním programu Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld za skupinu ALDE o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o prioritách Parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Hlasování: bod 12.5 zápisu ze dne 9.7.2015.


7. Situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Jemenu (2015/2760(RSP))

Rozprava se konala dne 8. července 2015 (bod 12 zápisu ze dne 8.7.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues za skupinu S&D o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell za skupinu ECR o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias za skupinu GUE/NGL o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Hlasování: bod 12.6 zápisu ze dne 9.7.2015.


8. Přípomínka událostí ve Srebrenici (rozprava)

Prohlášení Komise: Přípomínka událostí ve Srebrenici (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula a Davor Škrlec.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk a António Marinho e Pinto.

Vystoupil Günther Oettinger.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o připomínce událostí ve Srebrenici (2015/2747(RSP)) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski a Raffaele Fitto za skupinu ECR o připomínce událostí ve Srebrenici (2015/2747(RSP)) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o připomínce událostí ve Srebrenici (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose a Biljana Borzan za skupinu S&D o připomínce událostí ve Srebrenici (2015/2747(RSP)) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL o připomínce událostí ve Srebrenici (2015/2747(RSP)) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o připomínce událostí ve Srebrenici (2015/2747(RSP)) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Marijana Petir za skupinu PPE o připomínce událostí ve Srebrenici (2015/2747(RSP)) (B8-0722/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.12 zápisu ze dne 9.7.2015.


9. Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (zastupující zpravodajku) uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Giovanni La Via za skupinu PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Marit Paulsen za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michèle Rivasi, a Pilar Ayuso, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michèle Rivasi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Günther Oettinger a Giovanni La Via.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 9.7.2015.


10. Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti [2014/2256(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda uvedla zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: José Blanco López (navrhovatel výboru ITRE), Catherine Stihler (navrhovatelka výboru IMCO), Isabella Adinolfi (navrhovatelka výboru CULT), Therese Comodini Cachia za skupinu PPE, Mary Honeyball za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Max Andersson za skupinu Verts/ALE, Joëlle Bergeron za skupinu EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, aby zvednutím modré karty položila otázku Joëlle Bergeron, na kterou posledně jmenovaná neodpověděla, protože opustila jednací sál, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Tadeusz Zwiefka, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sajjad Karim, a Dietmar Köster.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas a Luke Ming Flanagan.

Vystoupili: Günther Oettinger a Julia Reda.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.9 zápisu ze dne 9.7.2015.


11. Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) (krátké přednesení)

Zpráva o novém přístupu EU k lidským právům a demokracii: vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) od jejího založení [2014/2231(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál a Notis Marias.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 12.10 zápisu ze dne 9.7.2015.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe a Paul Rübig.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství (hlasování)

Zpráva o účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství [2014/2208(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0266)


12.2. Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0267)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0267)

Vystoupení

Před hlasováním Michèle Rivasi k obsahu zprávy a po hlasování Ashley Fox s žádostí, aby bylo probíhající hlasování reorganizováno.

Parlament žádost zamítl EH (299 pro, 310 proti, 37 zdržení se).


12.3. Vytváření unie kapitálových trhů (hlasování)

Návrh usnesení B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0268)


12.4. Evropský program pro bezpečnost (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0676/2015 a B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0269)


12.5. Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 a B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0656/2015

(nahrazující B8-0656/2015 a B8-0662/2015):

předložen těmito poslanci:

- József Szájer za skupinu PPE a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE

Vystoupení

Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D s žádostí, aby bylo hlasování odloženo na zářijové dílčí zasedání, Bas Eickhout ve prospěch žádosti a Vicky Ford proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (453 pro, 124 proti, 7 zdržení se).


12.6. Situace v Jemenu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 a B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0680/2015

(nahrazující B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 a B8-0687/2015):

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli a Theresa Griffin za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek a Branislav Škripek za skupinu ECR;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

- Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2015)0270)

(Návrh usnesení B8-0688/2015 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Javier Couso Permuy předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2, který však nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


12.7. Bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a severní Afriky a výhledy na dosažení politické stability (hlasování)

Zpráva o bezpečnostních výzvách v regionu Blízkého východu a severní Afriky a o výhledech na dosažení politické stability [2014/2229(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0271)


12.8. Přezkum evropské politiky sousedství (hlasování)

Zpráva o přezkumu evropské politiky sousedství [2015/2002(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0272)

Vystoupení

Eduard Kukan (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 3, který byl vzat v potaz.


12.9. Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti [2014/2256(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Julia Reda (A8-0209/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0273)

Vystoupení

Mary Honeyball předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 7, který však nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.

Petri Sarvamaa k průběhu hlasování.


12.10. Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) (hlasování)

Zpráva o novém přístupu EU k lidským právům a demokracii: vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) od jejího založení [2014/2231(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0274)


12.11. Situace v Burundi (hlasování)

Rozprava se konala dne 10. června 2015 (bod 14 zápisu ze dne 10.6.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 9. července 2015 (bod 4 zápisu ze dne 9.7.2015).

Návrhy usnesení B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0657/2015

(nahrazující B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015):

předložen těmito poslanci:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi a Antonio Tajani za skupinu PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge a Norbert Neuser za skupinu S&D;

- Charles Tannock a Mark Demesmaeker za skupinu ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička a Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi a Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0275)

Vystoupení

Louis Michel předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 2, který byl vzat v potaz.


12.12. Přípomínka událostí ve Srebrenici (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0716/2015

(nahrazující B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015):

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Marijana Petir za skupinu PPE;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea a Demetris Papadakis za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba a Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells a Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

- Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto a Eleonora Evi.

přijat (P8_TA(2015)0276)

Vystoupení

Ivan Jakovčić předložil dva ústní pozměňovací návrhy, které se vkládají za bod 6, které byly vzaty v potaz.


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 8. července 2015)

zpráva Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula a Miguel Urbán Crespo

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

zpráva Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó a Jude Kirton-Darling

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

zpráva Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott a Neena Gill

zpráva Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan a Monica Macovei

zpráva Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

zpráva Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai a Monica Macovei

zpráva José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

zpráva Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai a Seán Kelly

zpráva Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei a Seán Kelly.

(Hlasování: čtvrtek 9. července 2015)

zpráva Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling a Seán Kelly

Vytváření unie kapitálových trhů - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Evropský program pro bezpečnost - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai a Steven Woolfe

zpráva Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

zpráva Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai a Monica Macovei

zpráva Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei a Arne Gericke

zpráva Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai a Monica Macovei


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Nadine Morano oznámila, že se z technických důvodů nemohla zúčastnit žádného z včerejčích hlasování.

°
° ° °

Martina Michels oznámila, že chtěla hlasovat proti pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu (A8-0041/2015) (bod 10.61 zápisu ze dne 29.4.2015).


16. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady a odůvidnění jeho přijetí:

- postoj Rady v prvním čtení k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 10. července 2015.


17. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 7.7.2015.)


17.1. Návrh kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech

Návrhy usnesení B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 a B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Marc Tarabella za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Krisztina Morvai.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.1 zápisu ze dne 9.7.2015.


17.2. Demokratická republika Kongo (DRC), zejména případ dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy

Návrhy usnesení B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 a B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Maria Arena za skupinu S&D, a Dita Charanzová za skupinu ALDE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Krisztina Morvai.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.2 zápisu ze dne 9.7.2015.


17.3. Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžába

Návrhy usnesení B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 a B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Monica Macovei za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Diane James za skupinu EFDD, která odmítla odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius a Fabio Massimo Castaldo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Julie Ward.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.3 zápisu ze dne 9.7.2015.


17.4. Situace dvou křesťanských pastorů v Súdánu

Návrhy usnesení B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 a B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat a Ivan Jakovčić uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Seán Kelly, Marek Jurek a Pavel Svoboda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski a Jonathan Arnott.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.4 zápisu ze dne 9.7.2015.


18. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


18.1. Návrh kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 a B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0689/2015

(nahrazující B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 a B8-0701/2015):

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić a Roberta Metsola za skupinu PPE;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer za skupinu ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Marco Zanni za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0277)


18.2. Demokratická republika Kongo (DRC), zejména případ dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 a B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0690/2015

(nahrazující B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 a B8-0702/2015):

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini a Roberta Metsola za skupinu PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho a Viorica Dăncilă za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer za skupinu ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

- Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžába (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 a B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0703/2015

(nahrazující B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 a B8-0712/2015):

předložen těmito poslanci:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho a Viorica Dăncilă za skupinu S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer za skupinu ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

- Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0279)

(Návrhy usnesení B8-0705/2015 a B8-0706/2015 se neberou v potaz.)


18.4. Situace dvou křesťanských pastorů v Súdánu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 a B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0707/2015

(nahrazující B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 a B8-0715/2015):

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská a Roberta Metsola za skupinu PPE;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho a Viorica Dăncilă za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou a Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

- Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0280)

Vystoupení

Marie-Christine Vergiat předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 8, který byl vzat v potaz.


19. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


20. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)
(
Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 2. července 2015)

výbor CULT

- Úloha mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a výchovy k základním hodnotám EU (2015/2139(INI))

- Vyučování o EU ve škole (2015/2138(INI))

výbor ECON

- Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (2015/2140(INI))
(stanovisko: INTA, IMCO)

výbor ENVI

- Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti (2015/2137(INI))
(stanovisko: DEVE)


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 7. do 10. září 2015.


22. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


23. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 16:55.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Právní upozornění - Ochrana soukromí