Indeks 
Protokol
PDF 323kWORD 292k
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Den europæiske dagsorden om sikkerhed (indgivne beslutningsforslag)
 5.Situationen i Burundi (indgivne beslutningsforslag)
 6.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (indgivne beslutningsforslag)
 7.Situationen i Yemen (indgivne beslutningsforslag)
 8.Srebrenica-mindedagen (forhandling)
 9.De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker * (forhandling)
 10.Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (forhandling)
 11.Evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) (kortfattet forelæggelse)
 12.Afstemningstid
  12.1.Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (afstemning)
  12.2.De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker * (afstemning)
  12.3.Etablering af en kapitalmarkedsunion (afstemning)
  12.4.Den europæiske dagsorden om sikkerhed (afstemning)
  12.5.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (afstemning)
  12.6.Situationen i Yemen (afstemning)
  12.7.De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (afstemning)
  12.8.Revision af den europæiske naboskabspolitik (afstemning)
  12.9.Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (afstemning)
  12.10.Evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) (afstemning)
  12.11.Situationen i Burundi (afstemning)
  12.12.Srebrenica-mindedagen (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  17.1.Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger
  17.2.Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma
  17.3.Bahrain, særlig sagen om Nabeel Rajab
  17.4.Situationen for to kristne præster i Sudan
 18.Afstemningstid
  18.1.Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger (afstemning)
  18.2.Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma (afstemning)
  18.3.Bahrain, særlig sagen om Nabeel Rajab (afstemning)
  18.4.Situationen for to kristne præster i Sudan (afstemning)
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 23.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af tillægsprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4- methylamfetamin kontrolforanstaltninger (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
frist: 3 måneder

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) og 1 cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin (MT-45) kontrolforanstaltninger (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
frist: 3 måneder

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4-iod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)phenethylamin (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamid (AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleron (MDPV) og 2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamin) kontrolforanstaltninger (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
frist: 3 måneder

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
frist: 3 måneder

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til bevillingsoverførsel V/AB-05/C/15 - Revisionsretten (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel V/AB-04/T/15 - Revisionsretten (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel V/AB-06/C/15 - Revisionsretten (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel V/AB-07/A/15 - Revisionsretten (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel DEC 24/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 4/2015 - Regionsudvalget (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 5/2015 - Regionsudvalget (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 2/2015 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel 1/2015 – BEREC (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel DEC 20/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de europæiske bankregler (B8-0593/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om kampen mod Islamisk Stat og nødvendigheden af at ophæve sanktionerne mod Den Syriske Arabiske Republik (B8-0594/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udarbejdelse af en strategi til imødegåelse af den tiltagende absolutte fattigdom blandt EU's borgere (B8-0595/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udbredelsen af nye narkotiske stoffer i EU (B8-0596/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Det Internationale Kræftforskningscenters resultater (B8-0597/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om infektioner forårsaget af antibiotikaresistente bakterier (B8-0598/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om fænomenerne social dumping og udenlandske vikarbureauer i Italien (B8-0599/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om intensive husdyrbrug og svins trivsel i EU (B8-0600/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om indførelse af garantier og en tilsynsordning for anvendelsen af EU-midler til forfinansiering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (B8-0604/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om usikre ansættelsesforhold i skolevæsenet: Mascolo-dommen (B8-0605/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

JURI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om ophævelse af sanktionerne mod regeringen i Tobruk (B8-0606/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om udvidelse af bestemmelserne i EU-forordning (EU) nr. 1337/2013 til at omfatte pølsevarer og andre varer afledt af svine-, fåre- og fjerkrækød (B8-0607/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om tilsætning af vand til fødevarer, der stammer fra fiskeri (B8-0608/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om investeringer i IKT (B8-0609/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om kreditstramningen og det nødvendige i, at EU pålægger de italienske banker at opfylde deres forpligtelser (B8-0612/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om en rummelig beskæftigelsespolitik til fordel for personer med handicap i Europa (B8-0613/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den omstændighed, at de italienske prioriteter og interesser står i modsætning til EU’s udenrigspolitik (B8-0614/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om indførelse af et moratorium for liberalisering af samhandelen (B8-0615/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om kampen imod den såkaldte "momskarrusel" (B8-0616/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om renationalisering af den fælles landbrugspolitik (B8-0617/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den planlagte afskaffelse af status som offentligretlig industri- og handelsvirksomhed på grund af manglende overensstemmelse med lovgivningen om statsstøtte (B8-0618/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om forekomsten af skarver i Unionen (B8-0619/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om organdonation (B8-0620/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om mærkning af fødevarearomaer (B8-0621/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om ungdomsarbejdsløsheden i Italien (B8-0622/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om foranstaltninger til støtte for personer, der passer et sygt familiemedlem (B8-0623/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om beskyttelse af Palmyra som verdenskulturarvsmindesmærke (B8-0624/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om forbud mod aflivning af hanekyllinger (B8-0625/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om betingelser for den støtte, der udbetales af EU til virksomhederne (B8-0626/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om manglende effektivitet i bekæmpelsen af svindel med udstationeret arbejdskraft og vikarbureauernes rolle i eksplosionen i antallet af udstationerede arbejdstagere (B8-0627/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om forbud mod etablering af nye delfinarier i Europa og forbedring af hvalers livsbetingelser (B8-0628/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om støtte til og bevidstgørelse om Aspergers syndrom (B8-0629/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forfalskning (B8-0630/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om smugling af cigaretter (B8-0631/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om lovlige narkotiske stoffer (B8-0632/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om begrænsning af luftforureningen (B8-0633/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til mejerisektoren og den italienske kvægavl (B8-0634/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af ytringsfriheden i Tyrkiet (B8-0635/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om den internationale dag for albinisme (B8-0636/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om foranstaltninger til støtte for udviklingen af bioteknologi i landbruget (B8-0637/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udarbejdelse af en undersøgelse af rammer for udtræden af euroen (B8-0638/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bekæmpelse af ulovligt fiskeri og krybskytteri på Po-floden og andre europæiske floder (B8-0639/2015)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om sagen om Vincent Lambert (B8-0640/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om fordømmelse af Qatars retslige fatwa mod et medlem af Europa-Parlamentet (B8-0641/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en europæisk strategi til beskyttelse af prosecco (B8-0642/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om sammenlægning eller lukning af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (B8-0643/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en tidsubegrænset ophævelse af Schengenaftalen for at forhindre islamiske terrorangreb (B8-0644/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om funktionelle garantier til efterretningstjenester (B8-0645/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at revidere traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (B8-0646/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om dyrevelfærd for bøffelracen i Europa (B8-0647/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Forslag til beslutning om Kommissionens sanktioner mod europæiske borgere efter medlemsstaternes manglende overholdelse af miljødirektiver og om gennemskueligheden af indledende traktatbrudsprocedurer (B8-0648/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Forslag til beslutning om Srebrenica (B8-0649/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om planen vedrørende genoptagelse af securitisering inden for rammerne af kapitalmarkedsunionen (B8-0650/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om revision af indvandringspolitikken i Europa (B8-0651/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bekæmpelse af forfalskning af Parmigiano Reggiano og Grana Padano (B8-0652/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Italiens ratifikation af den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog (B8-0653/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om revision af den europæiske strategi til bekæmpelse af arbejdsløshed (B8-0654/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om en plan for fælles opløsning af euroen (B8-0670/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Gilles Lebreton. Forslag til beslutning om bekæmpelse af de skader på havmiljøet og fiskebestandene, som forårsages af spøgelsesnet (B8-0671/2015)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om gennemførelse af en undersøgelse om Globaliseringsfondens indvirkning på beskæftigelsen (B8-0672/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udbredelsen af ”asiatisk gedehams” og de mulige skader for den italienske honningproduktion (B8-0673/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om EU-foranstaltninger til støtte for italiensk biavl (B8-0674/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om "indlæggelse" sammen med sit barn under lægebehandling (B8-0675/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM

- Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om alkoholforbruget blandt mindreårige (B8-0678/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


3. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 6. juli 2015

(Navn fortroligt) (nr. 0505/2015); (navn fortroligt) (nr. 0506/2015); Jean-Louis Jersier (nr. 0507/2015); (navn fortroligt) (nr. 0508/2015); Paolo Tatafiore (nr. 0509/2015); (navn fortroligt) (nr. 0510/2015); (navn fortroligt) (nr. 0511/2015); Flavio Miccono (nr. 0512/2015); (navn fortroligt) (nr. 0513/2015); (navn fortroligt) (nr. 0514/2015); (navn fortroligt) (nr. 0515/2015); Jonathan Boldy (nr. 0516/2015); (navn fortroligt) (nr. 0517/2015); (navn fortroligt) (nr. 0518/2015); (navn fortroligt) (nr. 0519/2015); (navn fortroligt) (nr. 0520/2015); Andreas Schomerus (nr. 0521/2015); (navn fortroligt) (nr. 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (nr. 0523/2015); (navn fortroligt) (nr. 0524/2015); (navn fortroligt) (nr. 0525/2015); (navn fortroligt) (nr. 0526/2015); (navn fortroligt) (nr. 0527/2015); Xavier Dell'Ova (nr. 0528/2015); (navn fortroligt) (nr. 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (nr. 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (nr. 0531/2015); (navn fortroligt) (nr. 0532/2015); Mekhmed Tefik (nr. 0533/2015); (navn fortroligt) (nr. 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (nr. 0535/2015); (navn fortroligt) (nr. 0536/2015); Jens Genzer (nr. 0537/2015); (navn fortroligt) (nr. 0538/2015); (navn fortroligt) (nr. 0539/2015); (navn fortroligt) (nr. 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0541/2015); (navn fortroligt) (nr. 0542/2015); (navn fortroligt) (nr. 0543/2015); (navn fortroligt) (nr. 0544/2015); (navn fortroligt) (nr. 0545/2015); (navn fortroligt) (nr. 0546/2015); (navn fortroligt) (nr. 0547/2015); (navn fortroligt) (nr. 0548/2015); Jens Genzer (nr. 0549/2015); (navn fortroligt) (nr. 0550/2015); (navn fortroligt) (nr. 0551/2015); Manfred Rickmeyer (nr. 0552/2015); (navn fortroligt) (nr. 0553/2015); (navn fortroligt) (nr. 0554/2015); (navn fortroligt) (nr. 0555/2015); Graham Buckingham (nr. 0556/2015); (navn fortroligt) (nr. 0557/2015); (navn fortroligt) (nr. 0558/2015); (navn fortroligt) (nr. 0559/2015); (navn fortroligt) (nr. 0560/2015); (navn fortroligt) (nr. 0561/2015); (navn fortroligt) (nr. 0562/2015); (navn fortroligt) (nr. 0563/2015); Jens Genzer (nr. 0564/2015); (navn fortroligt) (nr. 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0566/2015); (navn fortroligt) (nr. 0567/2015); (navn fortroligt) (nr. 0568/2015); Robert Cates (nr. 0569/2015); (navn fortroligt) (nr. 0570/2015); (navn fortroligt) (nr. 0571/2015); Jens Genzer (nr. 0572/2015); Flavio Miccono (nr. 0573/2015); (navn fortroligt) (nr. 0574/2015); Jens Genzer (nr. 0575/2015); Jens Genzer (nr. 0576/2015); (navn fortroligt) (nr. 0577/2015); (navn fortroligt) (nr. 0578/2015); (navn fortroligt) (nr. 0579/2015); (navn fortroligt) (nr. 0580/2015); (navn fortroligt) (nr. 0581/2015); (navn fortroligt) (nr. 0582/2015); (navn fortroligt) (nr. 0583/2015); (navn fortroligt) (nr. 0584/2015); (navn fortroligt) (nr. 0585/2015); (navn fortroligt) (nr. 0586/2015); Flavio Miccono (nr. 0587/2015); (navn fortroligt) (nr. 0588/2015); (navn fortroligt) (nr. 0589/2015); (navn fortroligt) (nr. 0590/2015); (navn fortroligt) (nr. 0591/2015); (navn fortroligt) (nr. 0592/2015); (navn fortroligt) (nr. 0593/2015); (navn fortroligt) (nr. 0594/2015); (navn fortroligt) (nr. 0595/2015); Albert Ricart (nr. 0596/2015); Flavio Miccono (nr. 0597/2015); (navn fortroligt) (nr. 0598/2015); (navn fortroligt) (nr. 0599/2015); (navn fortroligt) (nr. 0600/2015); (navn fortroligt) (nr. 0601/2015); (navn fortroligt) (nr. 0602/2015); (navn fortroligt) (nr. 0603/2015); (navn fortroligt) (nr. 0604/2015); (navn fortroligt) (nr. 0605/2015); (navn fortroligt) (nr. 0606/2015); (navn fortroligt) (nr. 0607/2015); (navn fortroligt) (nr. 0608/2015); (navn fortroligt) (nr. 0609/2015); (navn fortroligt) (nr. 0610/2015); Roberto Tacconi (nr. 0611/2015); Valentin Nedkov (nr. 0612/2015); (navn fortroligt) (nr. 0613/2015); (navn fortroligt) (nr. 0614/2015); (navn fortroligt) (nr. 0615/2015); (navn fortroligt) (nr. 0616/2015); (navn fortroligt) (nr. 0617/2015); (navn fortroligt) (nr. 0618/2015); (navn fortroligt) (nr. 0619/2015); (navn fortroligt) (nr. 0620/2015); (navn fortroligt) (nr. 0621/2015); (navn fortroligt) (nr. 0622/2015); (navn fortroligt) (nr. 0623/2015); (navn fortroligt) (nr. 0624/2015); (navn fortroligt) (nr. 0625/2015); Carmen Neumann (nr. 0626/2015); Javed Lindner (nr. 0627/2015); Adolfo Tello (nr. 0628/2015); (navn fortroligt) (nr. 0629/2015); (navn fortroligt) (nr. 0630/2015); (navn fortroligt) (nr. 0631/2015); (navn fortroligt) (nr. 0632/2015); (navn fortroligt) (nr. 0633/2015); (navn fortroligt) (nr. 0634/2015).


4. Den europæiske dagsorden om sikkerhed (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000064/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000065/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Forhandlingen havde fundet sted den 7. juli 2015 (punkt 14 i protokollen af 7.7.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Claude Moraes for LIBE om den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP)) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, og Helga Stevens for ECR-Gruppen om den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP)) (B8-0679/2015).

Afstemning: punkt 12.4 i protokollen af 9.7.2015.


5. Situationen i Burundi (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Burundi (2015/2723(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 10. juni 2015 (punkt 14 i protokollen af 10.6.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Charles Tannock og Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez og Pavel Telička for ALDE-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen om Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu og Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo og Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015);

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi og Lara Comi for PPE-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Afstemning: punkt 12.11 i protokollen af 9.7.2015.


6. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 7. juli 2015 (punkt 9 i protokollen af 7.7.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- József Szájer for PPE-Gruppen om Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015)

- Bas Eickhout og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen om Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015)

- Nigel Farage, David Borrelli og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015)

- Vicky Ford for ECR-Gruppen om Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015)

- Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015)

- Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015)

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 9.7.2015.


7. Situationen i Yemen (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Yemen (2015/2760(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 8. juli 2015 (punkt 12 i protokollen af 8.7.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso og Ramona Nicole Mănescu for PPE-Gruppen om situationen i Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015)

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen om situationen i Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015)

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz og Liliana Rodrigues for S&D-Gruppen om situationen i Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Marcus Pretzell for ECR-Gruppen om situationen i Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015)

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez og Pablo Iglesias for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Afstemning: punkt 12.6 i protokollen af 9.7.2015.


8. Srebrenica-mindedagen (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Srebrenica-mindedagen (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula og Davor Škrlec.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk og António Marinho e Pinto.

Indlæg af Günther Oettinger.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen om Srebrenica-mindedagen 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen om Srebrenica-mindedagen 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015)

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen om Srebrenica-mindedagen (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015)

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose og Biljana Borzan for S&D-Gruppen om Srebrenica-mindedagen 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015)

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná og Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen om Srebrenica-mindedagen 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015)

- Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen om Srebrenica-mindedagen 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015)

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić og Marijana Petir for PPE-Gruppen om Srebrenica-mindedagen 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.12 i protokollen af 9.7.2015.


9. De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (for ordføreren) forelagde betænkningen.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Giovanni La Via for PPE-Gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Marit Paulsen for ALDE-Gruppen, Josu Juaristi Abaunz for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michèle Rivasi, og Pilar Ayuso, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michèle Rivasi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Günther Oettinger og Giovanni La Via.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 9.7.2015.


10. Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet [2014/2256(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda forelagde betænkningen.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: José Blanco López (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Catherine Stihler (ordfører for udtalelse fra IMCO), Isabella Adinolfi (ordfører for udtalelse fra CULT), Therese Comodini Cachia for PPE-Gruppen, Mary Honeyball for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Max Andersson for Verts/ALE-Gruppen, Joëlle Bergeron for EFDD-Gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Joëlle Bergeron, som vedkommende ikke besvarede, da hun havde forladt mødesalen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Tadeusz Zwiefka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim, og Dietmar Köster.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas og Luke Ming Flanagan.

Talere: Günther Oettinger og Julia Reda.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.9 i protokollen af 9.7.2015.


11. Evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's nye tilgang til menneskerettigheder og demokrati – evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) siden dens oprettelse [2014/2231(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál og Notis Marias.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.10 i protokollen af 9.7.2015.

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe og Paul Rübig.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (afstemning)

Betænkning om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi [2014/2208(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0266)


12.2. De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0267)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0267)

Indlæg

Inden afstemningen, Michèle Rivasi om betænkningens indhold, og Ashley Fox, efter afstemningen, for at anmode om en ændring i tilrettelæggelsen af dagens afstemning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (299 for, 310 imod, 37 hverken/eller).


12.3. Etablering af en kapitalmarkedsunion (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0268)


12.4. Den europæiske dagsorden om sikkerhed (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0676/2015 og B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0269)


12.5. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 og B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0656/2015

(erstatter B8-0656/2015 og B8-0662/2015):

stillet af:

- József Szájer for PPE-Gruppen, og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen

Indlæg

Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, der anmodede om udsættelse af afstemningen om betænkningen til mødeperioden i september, Bas Eickhout, der talte for anmodningen, og Vicky Ford, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (453 for, 124 imod, 7 hverken/eller).


12.6. Situationen i Yemen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 og B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0680/2015

(erstatter B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 og B8-0687/2015):

stillet af:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier og Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli og Theresa Griffin for S&D-Gruppen

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek og Branislav Škripek for ECR-Gruppen

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen

- Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0270)

(Forslag til beslutning B8-0688/2015 bortfaldt).

Indlæg

Javier Couso Permuy havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 2, der ikke var blevet godtaget, fordi over 40 medlemmer havde modsat sig en behandling heraf.


12.7. De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (afstemning)

Betænkning om de sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet [2014/2229(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0271)


12.8. Revision af den europæiske naboskabspolitik (afstemning)

Betænkning om revision af den europæiske naboskabspolitik [2015/2002(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0272)

Indlæg

Eduard Kukan (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3, hvilket var blevet godtaget.


12.9. Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet [2014/2256(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0273)

Indlæg

Mary Honeyball havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 7, hvilket ikke var blevet godtaget, fordi over 40 medlemmer havde modsat sig en behandling heraf.

Petri Sarvamaa om afviklingen af afstemningen.


12.10. Evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) (afstemning)

Betænkning om EU's nye tilgang til menneskerettigheder og demokrati – evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) siden dens oprettelse [2014/2231(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0274)


12.11. Situationen i Burundi (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 10. juni 2015 (punkt 14 i protokollen af 10.6.2015).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 9. juli 2015 (punkt 4 i protokollen af 9.7.2015).

Forslag til beslutning B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 og B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0657/2015

(erstatter B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 og B8-0669/2015):

stillet af:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi og Antonio Tajani for PPE-Gruppen

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge og Norbert Neuser for S&D-Gruppen

- Charles Tannock og Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi og Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen

- Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0275)

Indlæg

Louis Michel, der stillede et mundtligt ændringsforslag til punkt 2, hvilket blev godtaget.


12.12. Srebrenica-mindedagen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 og B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0716/2015

(erstatter B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 og B8-0722/2015):

stillet af:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić og Marijana Petir for PPE-Gruppen

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea og Demetris Papadakis for S&D-Gruppen

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba og Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen

- Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto og Eleonora Evi.

Vedtaget (P8_TA(2015)0276)

Indlæg

Ivan Jakovčić havde stillet to mundtlige ændringsforslaget til efter punkt 6, hvilket var blevet godtaget.


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 8. juli 2015)

Betænkning: Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula og Miguel Urbán Crespo

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Betænkning: Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó og Jude Kirton-Darling

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Betænkning: Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott og Neena Gill

Betænkning: Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan og Monica Macovei

Betænkning: Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins og Seán Kelly

Betænkning: Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai og Monica Macovei

Betænkning: José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Betænkning: Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai og Seán Kelly

Betænkning: Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei og Seán Kelly.

(Afstemningstid: torsdag 9. juli 2015)

Betænkning: Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling og Seán Kelly

Etablering af en kapitalmarkedsunion - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Den europæiske dagsorden om sikkerhed - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai og Steven Woolfe

Betænkning: Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Betænkning: Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai og Monica Macovei

Betænkning: Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei og Arne Gericke

Betænkning: Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai og Monica Macovei


14. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.45 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Nadine Morano havde meddelt, at hun af tekniske grunde ikke havde kunnet deltage i alle afstemninger den foregående dag.

°
° ° °

Martina Michels havde meddelt, at hun ville have stemt imod det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger (A8-0041/2015) (punkt 10.61 i protokollen af 29.4.2015).


16. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))

henvist til kor. udv.: IMCO

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning og grundene til Rådets holdning:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))

henvist til kor. udv.: JURI

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 10. juli 2015.


17. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 7.7.2015).


17.1. Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger

Forslag til beslutning B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 og B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Marc Tarabella for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo og Krisztina Morvai.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.1 i protokollen af 9.7.2015.


17.2. Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma

Forslag til beslutning B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 og B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Maria Arena for S&D-Gruppen, og Dita Charanzová for ALDE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo og Krisztina Morvai.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.2 i protokollen af 9.7.2015.


17.3. Bahrain, særlig sagen om Nabeel Rajab

Forslag til beslutning B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 og B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Monica Macovei for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, son nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius og Fabio Massimo Castaldo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Julie Ward.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.3 i protokollen af 9.7.2015.


17.4. Situationen for to kristne præster i Sudan

Forslag til beslutning B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 og B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat og Ivan Jakovčić forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Seán Kelly, Marek Jurek og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski og Jonathan Arnott.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.4 i protokollen af 9.7.2015.


18. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


18.1. Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 og B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0689/2015

(erstatter B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 og B8-0701/2015):

stillet af:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić og Roberta Metsola for PPE-Gruppen

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin og Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder og Philippe De Backer for ALDE-Gruppen

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric og Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Marco Zanni for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0277)


18.2. Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 og B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0690/2015

(erstatter B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 og B8-0702/2015):

stillet af:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini og Roberta Metsola for PPE-Gruppen

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho og Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder og Philippe De Backer for ALDE-Gruppen

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen

- Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrain, særlig sagen om Nabeel Rajab (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 og B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0703/2015

(erstatter B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 og B8-0712/2015):

stillet af:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho og Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder og Philippe De Backer for ALDE-Gruppen

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen

- Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0279)

(Forslag til beslutning B8-0705/2015 og B8-0706/2015 bortfaldt).


18.4. Situationen for to kristne præster i Sudan (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 og B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0707/2015

(erstatter B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 og B8-0715/2015):

stillet af:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská og Roberta Metsola for PPE-Gruppen

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho og Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen og Filiz Hyusmenova for ALDE-Gruppen

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou og Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen

- Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0280)

Indlæg

Marie-Christine Vergiat havde stillet forslag om et mundtligt ændringsforslag til punkt 8, hvilket var blevet godtaget.


19. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


20. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)
(
Efter Formandskonferencens afgørelse af 2. juli 2015)

CULT

- Betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for befordringen af EU's grundlæggende værdier (2015/2139(INI))

- EU-undervisning i skolen (2015/2138(INI))

ECON

- Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (2015/2140(INI))
(rådg.udv.: INTA, IMCO)

ENVI

- Midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi (2015/2137(INI))
(rådg.udv.: DEVE)


21. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 7. september 2015 - 10. september 2015.


22. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


23. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik