Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 323kWORD 294k
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Euroopan turvallisuusagenda (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Burundin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Komission työohjelman 2016 valmistelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Jemenin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Srebrenican muistotilaisuus (keskustelu)
 9.Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen * (keskustelu)
 10.Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (keskustelu)
 11.Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (lyhyt esittely)
 12.Äänestykset
  12.1.Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta (äänestys)
  12.2.Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen * (äänestys)
  12.3.Pääomamarkkinaunionin muodostaminen (äänestys)
  12.4.Euroopan turvallisuusagenda (äänestys)
  12.5.Komission työohjelman 2016 valmistelu (äänestys)
  12.6.Jemenin tilanne (äänestys)
  12.7.Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (äänestys)
  12.8.Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (äänestys)
  12.9.Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (äänestys)
  12.10.Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (äänestys)
  12.11.Burundin tilanne (äänestys)
  12.12.Srebrenican muistotilaisuus (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 17.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  17.1.Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset
  17.2.Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus
  17.3.Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus
  17.4.Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa
 18.Äänestykset
  18.1.Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset (äänestys)
  18.2.Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus (äänestys)
  18.3.Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (äänestys)
  18.4.Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa (äänestys)
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-metyyliamfetamiinin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
määräaika: 3 kuukautta

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-metyyli-5-(4-metyylifenyyli)-4,5-dihydro-oksatsoli-2-amiinin (4,4'-DMAR) ja 1-sykloheksyyli-4-(1,2-difenyylietyyli)piperatsiinin (MT-45) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
määräaika: 3 kuukautta

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-jodi-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)fenetyyliamiinin (25I-NBOMe), 3,4-dikloori-N-[[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli]bentsamidin (AH-7921), 3,4-metyleenidioksipyrovaleronin (MDPV) ja 2-(3-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanonin (metoksetamiini) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
määräaika: 3 kuukautta

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
määräaika: 3 kuukautta

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-05/C/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-04/T/15 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-06/C/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-07/A/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 24/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 4/2015 - Alueiden komitea (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 5/2015 - Alueiden komitea (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2015 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 1/2015 - BEREC OFFICE (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys pankkeja koskevista eurooppalaisista säännöistä (B8-0593/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Isis-järjestön torjunnasta ja pakotteiden poistamisesta Syyrian arabivaltiota kohtaan (B8-0594/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys strategian määrittämisestä äärimmäisen köyhyyden lisääntymisen torjumiseksi Euroopan kansalaisten keskuudessa (B8-0595/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys uusien huumausaineiden leviämisestä Euroopassa (B8-0596/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen tutkimustuloksista (B8-0597/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys antibioottiresistenttien bakteerien aiheuttamista infektioista (B8-0598/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sosiaaliseen polkumyyntiin liittyvistä ilmiöistä ja ulkomaisista tilapäistyövoimaa välittävistä toimistoista Italiassa (B8-0599/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys sikojen tehokasvatuksesta ja hyvinvoinnista unionissa (B8-0600/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys nuorten työllisyysaloitteen ennakkorahoittamiseen käytettäviä unionin varoja koskevien takuiden ja seurantajärjestelmän perustamisesta (B8-0604/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys epävarmoista työsuhteista kouluissa: Mascolo-tuomio (B8-0605/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

JURI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Tobrukissa toimivalle hallitukselle määrättyjen pakotteiden poistamisesta (B8-0606/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys asetuksen (EU) N:o 1337/2013 soveltamisalan laajentamisesta koskemaan myös makkaroita ja muita sianlihasta, lampaanlihasta ja siipikarjan lihasta jalostettuja tuotteita (B8-0607/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys veden lisäämisestä kalastuksesta peräisin oleviin elintarvikkeisiin (B8-0608/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys investoinneista tieto- ja viestintätekniikkaan (B8-0609/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys luotonsaannin tiukentamisesta sekä siitä, että EU:n on vaadittava italialaisia pankkeja täyttämään velvoitteensa (B8-0612/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys vammaisten hyväksi harjoitettavasta osallistavasta työllisyyspolitiikasta Euroopassa (B8-0613/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys siitä tosiasiasta, että italialaisten prioriteetit ja edut ovat ristiriidassa EU:n ulkopolitiikan kanssa (B8-0614/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kaupan vapauttamisen keskeyttämisestä (B8-0615/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys alv-ketjupetosten torjunnasta (B8-0616/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudelleenkansallistamisesta (B8-0617/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys julkisen teollisuus- ja kaupallisen laitoksen statuksen suunnitellusta poistumisesta, sillä se ei täytä valtiontukia koskevan lainsäädännön vaatimuksia (B8-0618/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel ja Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys merimetsojen esiintymisestä unionin alueella (B8-0619/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys elinluovutuksista (B8-0620/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys elintarvikearomien merkinnästä (B8-0621/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian nuorisotyöttömyydestä (B8-0622/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys omaishoitajien tukemisesta (B8-0623/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys maailmanperintökohteen Palmyran suojelusta (B8-0624/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys koiraspuolisten kananpoikien lopettamisen kieltämisestä (B8-0625/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yrityksille suunnattujen unionin tukien ehdollisuudesta (B8-0626/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys lähetettyihin työntekijöihin liittyvien petosten torjunnan tehottomuudesta ja työvoiman vuokrausyritysten roolista lähetettyjen työntekijöiden määrän räjähdysmäisessä kasvussa (B8-0627/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys uusien delfinaarioiden perustamisen kieltämisestä Euroopassa ja valaiden elinolojen kunnioittamisesta (B8-0628/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys Aspergerin oireyhtymästä tiedottamisesta ja siitä kärsivien tukemisesta (B8-0629/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys väärentämisestä (B8-0630/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

JURI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys savukkeiden salakuljetuksesta (B8-0631/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys laillisista huumausaineista (B8-0632/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ilman saastumisen vähentämisestä (B8-0633/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian maitoalan ja karjatilojen tukemisesta (B8-0634/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sananvapauden turvaamisesta Turkissa (B8-0635/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kansainvälisestä albinismipäivästä (B8-0636/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys maatalouteen liittyvän biotekniikan kehittämisen tukitoimenpiteistä (B8-0637/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tutkimuksen teettämisestä eurosta luopumisen mahdollistavan mekanismin analysoimiseksi (B8-0638/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Po-joella ja muilla eurooppalaisilla joilla harjoitettavan laittoman kalastuksen ja salakalastuksen torjunnasta (B8-0639/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Vincent Lambertin tapauksesta (B8-0640/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys Qatarin Euroopan parlamentin jäsentä vastaan esittämän oikeudellisen fatwan tuomitsemisesta (B8-0641/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys EU:n strategiasta proseccon suojelemiseksi (B8-0642/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) ja Euroopan koulutussäätiön (ETF) yhdistämisestä tai lakkauttamisesta (B8-0643/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Schengenin sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä toistaiseksi islamististen terrori-iskujen estämiseksi (B8-0644/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tiedustelupalvelujen toimintatakuista (B8-0645/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tarpeesta tarkistaa talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehtyä sopimusta (B8-0646/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys puhvelien hyvinvoinnista Euroopassa (B8-0647/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Piernicola Pedicini. Päätöslauselmaesitys komission määräämistä seuraamuksista unionin kansalaisille jäsenvaltioiden ympäristödirektiivien rikkomisen vuoksi sekä rikkomusmenettelyjä edeltävien menettelyjen avoimuudesta (B8-0648/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Päätöslauselmaesitys Srebrenicasta (B8-0649/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys arvopaperistamisen elvytyshankkeesta pääomamarkkinaunionin yhteydessä (B8-0650/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Euroopan maahanmuuttopolitiikan tarkistamisesta (B8-0651/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Parmigiano Reggianon ja Grana Padanon väärennösten torjunnasta (B8-0652/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan ratifioinnista Italiassa (B8-0653/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys työttömyyden torjuntaa koskevan EU:n strategian tarkistamisesta (B8-0654/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yhteisesti sovittavaa eurosta luopumista koskevasta suunnitelmasta (B8-0670/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Gilles Lebreton. Päätöslauselmaesitys haamuverkkojen meriympäristölle ja kalakannoille aiheuttamien vahinkojen torjumisesta (B8-0671/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan globalisaatiorahaston työllisyysvaikutusten arvioinnista (B8-0672/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys ”Aasian herhiläisen” leviämisestä ja sen aiheuttamista mahdollisista vahingoista Italian hunajantuotannolle (B8-0673/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian mehiläishoitoa koskevista unionin tukitoimenpiteistä (B8-0674/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Päätöslauselmaesitys yöpymisestä lapsen luona lääketieteellisen hoidon ajan (B8-0675/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Päätöslauselmaesitys alaikäisten alkoholinkäytöstä (B8-0678/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


3. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

6. heinäkuuta 2015

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 0505/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0506/2015); Jean-Louis Jersier (nro 0507/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0508/2015); Paolo Tatafiore (nro 0509/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0510/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0511/2015); Flavio Miccono (nro 0512/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0513/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0514/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0515/2015); Jonathan Boldy (nro 0516/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0517/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0518/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0519/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0520/2015); Andreas Schomerus (nro 0521/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (nro 0523/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0524/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0525/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0526/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0527/2015); Xavier Dell'Ova (nro 0528/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (nro 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (nro 0531/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0532/2015); Mekhmed Tefik (nro 0533/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (nro 0535/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0536/2015); Jens Genzer (nro 0537/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0538/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0539/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (nro 0541/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0542/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0543/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0544/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0545/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0546/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0547/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0548/2015); Jens Genzer (nro 0549/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0550/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0551/2015); Manfred Rickmeyer (nro 0552/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0553/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0554/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0555/2015); Graham Buckingham (nro 0556/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0557/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0558/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0559/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0560/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0561/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0562/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0563/2015); Jens Genzer (nro 0564/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0566/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0567/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0568/2015); Robert Cates (nro 0569/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0570/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0571/2015); Jens Genzer (nro 0572/2015); Flavio Miccono (nro 0573/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0574/2015); Jens Genzer (nro 0575/2015); Jens Genzer (nro 0576/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0577/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0578/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0579/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0580/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0581/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0582/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0583/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0584/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0585/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0586/2015); Flavio Miccono (nro 0587/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0588/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0589/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0590/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0591/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0592/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0593/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0594/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0595/2015); Albert Ricart (nro 0596/2015); Flavio Miccono (nro 0597/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0598/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0599/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0600/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0601/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0602/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0603/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0604/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0605/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0606/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0607/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0608/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0609/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0610/2015); Roberto Tacconi (nro 0611/2015); Valentin Nedkov (nro 0612/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0613/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0614/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0615/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0616/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0617/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0618/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0619/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0620/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0621/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0622/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0623/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0624/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0625/2015); Carmen Neumann (nro 0626/2015); Javed Lindner (nro 0627/2015); Adolfo Tello (nro 0628/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0629/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0630/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0631/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0632/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0633/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0634/2015).


4. Euroopan turvallisuusagenda (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000064/2015) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan turvallisuusagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000065/2015) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan turvallisuusagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Keskustelu käytiin 7. heinäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 7.7.2015, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta Euroopan turvallisuusagendasta (2015/2697(RSP)) (B8-0676/2015)

- Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta ja Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta Euroopan turvallisuusagendasta 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.4.


5. Burundin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Burundin tilanne (2015/2723(RSP))

Keskustelu käytiin 10. kesäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015)

- Louis Michel, Gérard Deprez ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015)

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Burundista (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015)

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu ja Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015)

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.11.


6. Komission työohjelman 2016 valmistelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Komission työohjelman 2016 valmistelu (2015/2729(RSP))

Keskustelu käytiin 7. heinäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 7.7.2015, kohta 9).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- József Szájer PPE-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmasta (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015)

- Bas Eickhout ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmasta (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015)

- Nigel Farage, David Borrelli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015)

- Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmasta (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015)

- Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015)

- Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015)

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.5.


7. Jemenin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jemenin tilanne (2015/2760(RSP))

Keskustelu käytiin 8. heinäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 12).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015)

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015)

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues S&D-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell ECR-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015)

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias GUE/NGL-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.6.


8. Srebrenican muistotilaisuus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Srebrenican muistotilaisuus (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula ja Davor Škrlec.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk ja António Marinho e Pinto.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015)

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015)

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose ja Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015)

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015)

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015)

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.12.


9. Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Marit Paulsen ALDE-ryhmän puolesta, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michèle Rivasi, ja Pilar Ayuso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michèle Rivasi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Giovanni La Via.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.2.


10. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (keskustelu)

Mietintö tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta [2014/2256(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Blanco López (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Catherine Stihler (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Isabella Adinolfi (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta, Mary Honeyball S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joëlle Bergeron EFDD-ryhmän puolesta, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Joëlle Bergeron ei vastannut, koska hän oli poistunut istuntosalista, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Tadeusz Zwiefka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim, ja Dietmar Köster.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas ja Luke Ming Flanagan.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Julia Reda.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.9.


11. Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n uudesta lähestymistavasta ihmisoikeuksiin ja demokratiaan - eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta sen perustamisen jälkeen [2014/2231(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál ja Notis Marias.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.10.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe ja Paul Rübig.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta (äänestys)

Mietintö resurssitehokkuudesta: siirtyminen kohti kiertotaloutta [2014/2208(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0266)


12.2. Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0267)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0267)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Michèle Rivasi mietinnön sisällöstä ja Ashley Fox äänestyksen jälkeen pyytääkseen käynnissä olevien äänestysten uudelleenorganisointia.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (299 puolesta, 310 vastaan, 37 tyhjää).


12.3. Pääomamarkkinaunionin muodostaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0268)


12.4. Euroopan turvallisuusagenda (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0676/2015 ja B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0269)


12.5. Komission työohjelman 2016 valmistelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 ja B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0656/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0656/2015 ja B8-0662/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- József Szájer PPE-ryhmän puolesta ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta

Puheenvuorot:

Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta pyytääkseen mietinnöstä toimitettavan äänestyksen lykkäämistä syyskuun istuntojaksolle, Bas Eickhout kannattaakseen pyyntöä ja Vicky Ford vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (453 puolesta, 124 vastaan, 7 tyhjää).


12.6. Jemenin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 ja B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0680/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 ja B8-0687/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli ja Theresa Griffin S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

- Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0270)

(Päätöslauselmaesitys B8-0688/2015 raukesi.)

Puheenvuorot:

Javier Couso Permuy esitti tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, mutta sitä ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


12.7. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (äänestys)

Mietintö Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen (MENA-alue) turvallisuushaasteista ja poliittista vakautta koskevista näkymistä [2014/2229(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0271)


12.8. Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (äänestys)

Mietintö Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta [2015/2002(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0272)

Puheenvuorot:

Eduard Kukan (esittelijä) esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.9. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (äänestys)

Mietintö tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta [2014/2256(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Julia Reda (A8-0209/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0273)

Puheenvuorot:

Mary Honeyball esitti 7 kohtaan suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.

Petri Sarvamaa äänestysten kulusta.


12.10. Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (äänestys)

Mietintö EU:n uudesta lähestymistavasta ihmisoikeuksiin ja demokratiaan - eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta sen perustamisen jälkeen [2014/2231(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0274)


12.11. Burundin tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 10. kesäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 9. heinäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0657/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi ja Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ja Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0275)

Puheenvuorot:

Louis Michel esitti 2 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.12. Srebrenican muistotilaisuus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ja B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0716/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ja B8-0722/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea ja Demetris Papadakis S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

- Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto ja Eleonora Evi.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0276)

Puheenvuorot:

Ivan Jakovčić esitti 6 kohdan jälkeen kaksi suullista tarkistusta, jotka hyväksyttiin.


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(äänestykset keskiviikkona 8. heinäkuuta 2015)

Mietintö Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula ja Miguel Urbán Crespo

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Mietintö Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó ja Jude Kirton-Darling

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Mietintö Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott ja Neena Gill

Mietintö Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Monica Macovei

Mietintö Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Mietintö Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai ja Monica Macovei

Mietintö José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Mietintö Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai ja Seán Kelly

Mietintö Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei ja Seán Kelly.

(äänestykset torstaina 9. heinäkuuta 2015)

Mietintö Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling ja Seán Kelly

Pääomamarkkinaunionin muodostaminen - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Euroopan turvallisuusagenda - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai ja Steven Woolfe

Mietintö Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Mietintö Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai ja Monica Macovei

Mietintö Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei ja Arne Gericke

Mietintö Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai ja Monica Macovei.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Nadine Morano ilmoitti, että teknisistä syistä hän ei kyennyt osallistumaan eilisiin äänestyksiin ollenkaan.

°
° ° °

Martina Michels ilmoitti, että hän halusi äänestää vastaan muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista toimitetussa äänestyksessä (A8-0041/2015) (istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.61).


16. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 10. heinäkuuta 2015.


17. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 7.7.2015, kohta 2).


17.1. Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset

Päätöslauselmaesitykset B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ja B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Krisztina Morvai.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 18.1.


17.2. Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ja B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Maria Arena S&D-ryhmän puolesta ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Krisztina Morvai.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 18.2.


17.3. Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, EFDD-ryhmän puolesta Diane James, joka kieltäytyi vastaamasta Alyn Smithin sinisen kortin kysymykseen, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius ja Fabio Massimo Castaldo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Julie Ward.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 18.3.


17.4. Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ja B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat ja Ivan Jakovčić esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Marek Jurek ja Pavel Svoboda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski ja Jonathan Arnott.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 18.4.


18. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


18.1. Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ja B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0689/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ja B8-0701/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0277)


18.2. Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ja B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0690/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ja B8-0702/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho ja Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0703/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho ja Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0279)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0705/2015 ja B8-0706/2015 raukesivat.)


18.4. Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ja B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0707/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ja B8-0715/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ja Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ja Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0280)

Puheenvuorot:

Marie-Christine Vergiat esitti 8 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


19. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


20. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(
puheenjohtajakokouksen päätös 2. heinäkuuta 2015)

CULT-valiokunta

- Kulttuurien välisen vuoropuhelun, kulttuurien monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä (2015/2139(INI))

- EU-asioiden oppiminen koulussa (2015/2138(INI))

ECON-valiokunta

- EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (2015/2140(INI))
(lausuntoa varten: INTA, IMCO)

ENVI-valiokunta

- Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi (2015/2137(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 7. syyskuuta 2015 - 10. syyskuuta 2015.


22. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


23. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö