Rodyklė 
Protokolas
PDF 324kWORD 336k
Ketvirtadienis, 2015 m. liepos 9 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Peticijos
 4.Europos saugumo darbotvarkė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Padėtis Burundyje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Padėtis Jemene (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Srebrenicos žudynių metinių minėjimas (diskusijos)
 9.Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos lygiai * (diskusijos)
 10.Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas (diskusijos)
 11.Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas (trumpas pristatymas)
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Išteklių naudojimo efektyvumas: žiedinės ekonomikos kūrimas (balsavimas)
  12.2.Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos lygiai * (balsavimas)
  12.3.Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas (balsavimas)
  12.4.Europos saugumo darbotvarkė (balsavimas)
  12.5.Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (balsavimas)
  12.6.Padėtis Jemene (balsavimas)
  12.7.Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono saugumo problemos ir politinio stabilumo perspektyvos (balsavimas)
  12.8.Europos kaimynystės politikos persvarstymas (balsavimas)
  12.9.Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas (balsavimas)
  12.10.Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas (balsavimas)
  12.11.Padėtis Burundyje (balsavimas)
  12.12.Srebrenicos žudynių metinių minėjimas (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 17. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  17.1.Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektai
  17.2.Kongo Demokratinė Respublika, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejis
  17.3.Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo atvejis
  17.4.Dviejų krikščionių pastorių padėtis Sudane
 18.Balsuoti skirtas laikas
  18.1.Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektai (balsavimas)
  18.2.Kongo Demokratinė Respublika, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejis (balsavimas)
  18.3.Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo atvejis (balsavimas)
  18.4.Dviejų krikščionių pastorių padėtis Sudane (balsavimas)
 19.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 20.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 23.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilamfetaminui projektas (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

Terminas: 3 mėn.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-aminui (4,4’-DMAR) ir 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazinui (MT-45) projektas (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

Terminas: 3 mėn.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminui (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidui (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronui (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonui (metoksetaminui) projektas (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

Terminas: 3 mėn.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui projektas (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

Terminas: 3 mėn.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas perkelti asignavimus V/AB-05/C/15 – Audito Rūmai (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus V/AB-04/T/15 – Audito Rūmai (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus V/AB-06/C/15 – Audito Rūmai (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus V/AB-07/A/15 - Audito Rūmai (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus DEC 24/2015, III skirsnis - Komisija (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus INF 4/2015 - Regionų komitetas (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus INF 5/2015 - Regionų komitetas (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus INF 2/2015 - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus 1/2015 - EERRI biuras (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus DEC 20/2015, III skirsnis - Komisija (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES bankininkystės taisyklių (B8-0593/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su grupuote „Islamo valstybė“ ir būtinybės panaikinti sankcijas Sirijos Arabų Respublikai (B8-0594/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su visiško skurdo plitimu tarp Europos piliečių strategijos parengimo (B8-0595/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų narkotikų plitimo Europoje (B8-0596/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros atliktos analizės rezultatų (B8-0597/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl infekcijų, kurias sukelia antibiotikams atsparios bakterijos (B8-0598/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinio dempingo ir užsienio laikinojo įdarbinimo agentūrų Italijoje (B8-0599/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl intensyvaus kiaulių auginimo ir jų gerovės Europoje (B8-0600/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES lėšų, kuriomis iš anksto finansuojama Jaunimo užimtumo iniciatyva, naudojimo garantijų ir stebėsenos sistemos sukūrimo (B8-0604/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Darbo vietų mokyklose nestabilumas: sprendimas Mascolo“ (B8-0605/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

JURI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tobruko vyriausybei taikomų sankcijų panaikinimo (B8-0606/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Reglamento (ES) Nr. 1337/2013 nuostatų taikymo kiaulienos, avienos ir paukštienos dešroms bei jų produktams (B8-0607/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl į žuvininkystės maisto produktus papildomai dedamo vandens (B8-0608/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investicijų į informacines ir ryšių technologijas (IRT) (B8-0609/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kreditų krizės ir dėl reikalavimo, kad ES įpareigotų Italijos bankus vykdyti savo įsipareigojimus (B8-0612/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įtraukios neįgaliųjų užimtumo politikos Europoje (B8-0613/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos interesų ir prioritetų nesuderinamumo su ES užsienio politika (B8-0614/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos liberalizavimo moratoriumo paskelbimo (B8-0615/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vadinamuoju karuseliniu sukčiavimu PVM (B8-0616/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) renacionalizavimo (B8-0617/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl planuojamo pramoninių ir komercinių viešųjų įstaigų statuso panaikinimo dėl jų neatitikties valstybės pagalbos teisės aktams (B8-0618/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kormoranų populiacijų Sąjungoje (B8-0619/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl organų donorystės (B8-0620/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto kvapiųjų medžiagų ženklinimo (B8-0621/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunimo nedarbo Italijoje (B8-0622/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos šeimos slaugytojams priemonių (B8-0623/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Palmyros, kaip pasaulio kultūros paveldo objekto, apsaugos (B8-0624/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vyriškos lyties paukščių jauniklių žudymo uždraudimo (B8-0625/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos, kurią Sąjunga teikia įmonėms, sąlygų (B8-0626/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neveiksmingos kovos su sukčiavimu darbuotojų komandiravimo srityje ir laikinojo įdarbinimo agentūrų vaidmens dramatiškai padidėjus komandiruotų darbuotojų skaičiui (B8-0627/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo steigti naujus delfinariumus Europoje ir banginių šeimos gyvūnų gyvenimo sąlygų apsaugos (B8-0628/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Parama Aspergerio sindromą turintiems asmenims ir informuotumo apie šį sindromą didinimas“ (B8-0629/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl klastojimo (B8-0630/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

JURI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl cigarečių kontrabandos (B8-0631/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisėtų narkotikų (B8-0632/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atmosferos taršos mažinimo (B8-0633/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos pieno pramonei ir Italijos pienininkystei (B8-0634/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žodžio laisvės apsaugos Turkijoje (B8-0635/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarptautinės informavimo apie albinizmą dienos (B8-0636/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, skirtų žemės ūkio biotechnologijų plėtrai remti (B8-0637/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tyrimo, kuriame būtų nagrinėjamas pasitraukimo iš euro zonos procesas, vykdymo (B8-0638/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tyrimo, kuriame būtų nagrinėjamas pasitraukimo iš euro zonos procesas, vykdymo (B8-0639/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl V. Lamberto bylos (B8-0640/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuria siekiama pasmerkti Kataro prieš Europos Parlamento narį paskelbtą fatvą (B8-0641/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl putojančio vyno „Prosecco“ Europos masto apsaugos strategijos (B8-0642/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) ir Europos mokymo fondo (ETF) panaikinimo arba sujungimo (B8-0643/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šengeno sutarties taikymo sustabdymo neribotam laikui siekiant užkirsti kelią islamo teroristų išpuoliams (B8-0644/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl slaptųjų tarnybų veikimo garantijų (B8-0645/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės persvarstyti Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) (B8-0646/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl buivolų rūšies gyvūnų gerovės Europoje (B8-0647/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų, kurias Komisija nustatė Europos Sąjungos piliečiams atsižvelgdama į valstybių narių padarytus aplinkos apsaugos direktyvų pažeidimus, ir dėl procedūrų, vykdomų prieš pradedant nagrinėti pažeidimą, skaidrumo (B8-0648/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Srebrenicos (B8-0649/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo pakeitimo vertybiniais popieriais projekto kapitalo rinkų sąjungoje (B8-0650/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos migracijos politikos persvarstymo (B8-0651/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su Gran Padano ir Parmigiano Reggiano rūšių sūrio padirbimu (B8-0652/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos neratifikuotos Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos (B8-0653/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kovos su nedarbu strategijos persvarstymo (B8-0654/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl suderinto euro panaikinimo plano (B8-0670/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Gilles Lebreton. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su „tinklų vaiduoklių“ daroma žala jūrų aplinkai ir žuvų ištekliams (B8-0671/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuria siekiama atlikti poveikio vertinimą dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo (B8-0672/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Azijos gigantiškųjų širšių paplitimo ir jų daromos žalos itališko medaus gamybai (B8-0673/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos paramos priemonių Italijos bitininkystei (B8-0674/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl apgyvendinimo kartu su vaiku vaiko gydymo laikotarpiu (B8-0675/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nepilnamečių alkoholio vartojimo (B8-0678/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


3. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2015 m. liepos 6 d.

(autorius neskelbiamas) (n° 0505/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0506/2015); Jean-Louis Jersier (n° 0507/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0508/2015); Paolo Tatafiore (n° 0509/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0510/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0511/2015); Flavio Miccono (n° 0512/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0513/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0514/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0515/2015); Jonathan Boldy (n° 0516/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0517/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0518/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0519/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0520/2015); Andreas Schomerus (n° 0521/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (n° 0523/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0524/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0525/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0526/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0527/2015); Xavier Dell'Ova (n° 0528/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (n° 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (n° 0531/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0532/2015); Mekhmed Tefik (n° 0533/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (n° 0535/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0536/2015); Jens Genzer (n° 0537/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0538/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0539/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (n° 0541/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0542/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0543/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0544/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0545/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0546/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0547/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0548/2015); Jens Genzer (n° 0549/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0550/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0551/2015); Manfred Rickmeyer (n° 0552/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0553/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0554/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0555/2015); Graham Buckingham (n° 0556/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0557/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0558/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0559/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0560/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0561/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0562/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0563/2015); Jens Genzer (n° 0564/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0566/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0567/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0568/2015); Robert Cates (n° 0569/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0570/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0571/2015); Jens Genzer (n° 0572/2015); Flavio Miccono (n° 0573/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0574/2015); Jens Genzer (n° 0575/2015); Jens Genzer (n° 0576/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0577/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0578/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0579/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0580/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0581/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0582/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0583/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0584/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0585/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0586/2015); Flavio Miccono (n° 0587/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0588/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0589/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0590/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0591/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0592/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0593/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0594/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0595/2015); Albert Ricart (n° 0596/2015); Flavio Miccono (n° 0597/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0598/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0599/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0600/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0601/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0602/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0603/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0604/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0605/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0606/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0607/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0608/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0609/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0610/2015); Roberto Tacconi (n° 0611/2015); Valentin Nedkov (n° 0612/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0613/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0614/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0615/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0616/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0617/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0618/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0619/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0620/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0621/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0622/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0623/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0624/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0625/2015); Carmen Neumann (n° 0626/2015); Javed Lindner (n° 0627/2015); Adolfo Tello (n° 0628/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0629/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0630/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0631/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0632/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0633/2015); (autorius neskelbiamas) (n° 0634/2015).


4. Europos saugumo darbotvarkė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000064/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Tarybai: Europos saugumo darbotvarkė (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000065/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Europos saugumo darbotvarkė (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. liepos 7 d. (2015 07 07 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Claude Moraes LIBE komiteto vardu dėl Europos saugumo darbotvarkės 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu ir Helga Stevens ECR frakcijos vardu dėl Europos saugumo darbotvarkės 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.4 punktas.


5. Padėtis Burundyje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Burundyje (2015/2723(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. birželio 10 d. (2015 06 10 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock ir Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu dėl Burundžio (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu ir Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi ir Lara Comi PPE frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.11 punktas.


6. Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (2015/2729(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. liepos 7 d. (2015 07 07 protokolo 9 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- József Szájer PPE frakcijos vardu dėl 2016 m. Komisijos darbo programos (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl Komisijos 2016 m. darbo programos (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford ECR frakcijos vardu dėl 2016 m. Komisijos darbo programos (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.5 punktas.


7. Padėtis Jemene (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Jemene (2015/2760(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. liepos 8 d. (2015 07 08 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues S&D frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell ECR frakcijos vardu, dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.6 punktas.


8. Srebrenicos žudynių metinių minėjimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Srebrenicos žudynių metinių minėjimas (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula ir Davor Škrlec.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk ir António Marinho e Pinto.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu dėl Srebrenicos žudynių metinių minėjimo 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl Srebrenicos žudynių metinių paminėjimo 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu dėl Srebrenicos paminėjimo (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose ir Biljana Borzan S&D frakcijos vardu dėl Srebrenicos žudynių metinių minėjimo 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu dėl Srebrenicos paminėjimo 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl Srebrenicos paminėjimo 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ir Marijana Petir PPE frakcijos vardu dėl Srebenicos žudynių metinių minėjimo 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.12 punktas.


9. Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos lygiai * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (pavaduojantis pranešėjas) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Giovanni La Via PPE frakcijos vardu, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Marit Paulsen ALDE frakcijos vardu, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michèle Rivasi) ir Pilar Ayuso (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michèle Rivasi).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Giovanni La Via.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.2 punktas.


10. Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimo [2014/2256(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Blanco López (ITRE komiteto nuomonės referentas), Catherine Stihler (IMCO komiteto nuomonės referentė), Isabella Adinolfi (CULT komiteto nuomonės referentė), Therese Comodini Cachia PPE frakcijos vardu, Mary Honeyball S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Max Andersson Verts/ALE frakcijos vardu, Joëlle Bergeron EFDD frakcijos vardu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Joëlle Bergeron, į kurį ši neatsakė, nes jau buvo išėjusi iš posėdžių salės), Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Udo Voigt, Tadeusz Zwiefka (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sajjad Karim) ir Dietmar Köster.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Julia Reda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Julia Reda.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.9 punktas.


11. Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl naujo ES požiūrio į žmogaus teises ir demokratiją. Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas nuo jo įsteigimo [2014/2231(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál ir Notis Marias.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.10 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe ir Paul Rübig.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Išteklių naudojimo efektyvumas: žiedinės ekonomikos kūrimas (balsavimas)

Pranešimas „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ [2014/2208(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0266)


12.2. Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos lygiai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0267)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0267)

Kalbėjo:

Michèle Rivasi, prieš balsavimą, dėl pranešimo turinio ir Ashley Fox, po balsavimo, ji prašė kitaip organizuoti vykstantį balsavimą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (299 balsavo už, 310 – prieš, 37 susilaikė) atmetė prašymą.


12.3. Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0268)


12.4. Europos saugumo darbotvarkė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0676/2015 ir B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0269)


12.5. Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 ir B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0656/2015

(keičia B8-0656/2015 ir B8-0662/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

József Szájer PPE frakcijos vardu, ir Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu

Kalbėjo:

Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, jis prašė atidėti balsavimą iki rugsėjo mėn. sesijos, Bas Eickhout pritarė prašymui ir Vicky Ford, ji prašymui nepritarė.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (453 balsavo už, 124 – prieš, 7 susilaikė) patenkino prašymą.


12.6. Padėtis Jemene (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 ir B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0680/2015

(keičia B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 ir B8-0687/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli ir Theresa Griffin S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

- Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

Priimta (P8_TA(2015)0270)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0688/2015 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Javier Couso Permuy pasiūlė 2 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo atmestas, nes daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo.


12.7. Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono saugumo problemos ir politinio stabilumo perspektyvos (balsavimas)

Pranešimas dėl saugumo iššūkių Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikos regione ir politinio stabilumo perspektyvų [2014/2229(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0271)


12.8. Europos kaimynystės politikos persvarstymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos kaimynystės politikos persvarstymo [2015/2002(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0272)

Kalbėjo:

Eduard Kukan (pranešėjas), jis pasiūlė 3 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


12.9. Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimo [2014/2256(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0273)

Kalbėjo:

Mary Honeyball pasiūlė 7 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo atmestas, nes daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo.

Petri Sarvamaa dėl balsavimo eigos.


12.10. Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl naujo ES požiūrio į žmogaus teises ir demokratiją. Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas nuo jo įsteigimo [2014/2231(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0274)


12.11. Padėtis Burundyje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2015 m. birželio 10 d. (2015 06 10 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. liepos 9 d. (2015 07 09 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ir B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0657/2015

(keičia B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ir B8-0669/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi ir Antonio Tajani PPE frakcijos vardu;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge ir Norbert Neuser S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock ir Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ir Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu;

- Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0275)

Kalbėjo:

Louis Michel, jis pasiūlė 3 dalies žodinį pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


12.12. Srebrenicos žudynių metinių minėjimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ir B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0716/2015

(keičia B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ir B8-0722/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ir Marijana Petir PPE frakcijos vardu;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea ir Demetris Papadakis S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba ir Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

- Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto ir Eleonora Evi.

Priimta (P8_TA(2015)0276)

Kalbėjo:

Ivan Jakovčić, jis pasiūlė du žodinius pakeitimus po 6 dalies, kuriems buvo pritarta.


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(2015 m. liepos 8 d., trečiadienį, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula ir Miguel Urbán Crespo

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Pranešimas: Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó ir Jude Kirton-Darling

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Pranešimas: Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott ir Neena Gill

Pranešimas: Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ir Monica Macovei

Pranešimas: Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Pranešimas: Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai ir Monica Macovei

Pranešimas: José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Pranešimas: Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai ir Seán Kelly

Pranešimas: Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei ir Seán Kelly.

(ketvirtadienis 2015 m. liepos 9 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling ir Seán Kelly

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Europos saugumo darbotvarkė - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai ir Steven Woolfe

Pranešimas: Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Pranešimas: Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai ir Monica Macovei

Pranešimas: Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei ir Arne Gericke

Pranešimas: Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai ir Monica Macovei


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Nadine Morano pranešė, kad dėl techninių priežasčių ji negalėjo dalyvauti visuose balsavimuose.

°
° ° °

Martina Michels pranešė, kad ji norėjo balsuoti prieš iš dalies pakeistą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų (A8-0041/2015) (2015 04 29 protokolo 10.61 punktas).


16. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))

perduota atsakingam komitetui: : IMCO

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį pranešė, kad iš Tarybos gavo tokią poziciją ir motyvus, paskatinusius Tarybą tvirtinti poziciją:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))+

perduota atsakingam komitetui: JURI

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2015 m. liepos 10 d.


17.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2015 07 07 protokolo 2 punktas)


17.1. Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ir B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake ir Josef Weidenholzer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Marc Tarabella S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 18.1 punktas.


17.2. Kongo Demokratinė Respublika, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ir B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart ir Josef Weidenholzer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Maria Arena S&D frakcijos vardu ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 18.2 punktas.


17.3. Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ir B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea ir Josef Weidenholzer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Monica Macovei PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius ir Fabio Massimo Castaldo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Julie Ward.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 18.3 punktas.


17.4. Dviejų krikščionių pastorių padėtis Sudane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ir B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat ir Ivan Jakovčić pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Seán Kelly, Marek Jurek ir Pavel Svoboda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 18.4 punktas.


18. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


18.1. Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ir B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0689/2015

(keičia B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ir B8-0701/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ir Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Marco Zanni EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0277)


18.2. Kongo Demokratinė Respublika, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ir B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0690/2015

(keičia B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ir B8-0702/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho ir Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ir Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

- Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ir B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0703/2015

(keičia B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ir B8-0712/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho ir Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ir Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

- Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0279)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0705/2015 ir B8-0706/2015 anuliuoti.)


18.4. Dviejų krikščionių pastorių padėtis Sudane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ir B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0707/2015

(keičia B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ir B8-0715/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ir Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ir Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

- Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0280)

Kalbėjo:

Marie-Christine Vergiat pasiūlė 8 dalies žodinį pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


19. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


20. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)
(
Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 m. liepos 2 d.)

CULT komitetas

- Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES vertybes (2015/2139(INI))

- Mokymasis apie ES mokykloje (2015/2138(INI))

ECON komitetas

- Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (2015/2140(INI))
(nuomonė: INTA, IMCO)

ENVI komitetas

- ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra (2015/2137(INI))
(nuomonė: DEVE)


21. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2015 m. rugsėjo 7 d.2015 m. rugsėjo 10 d..


22. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


23. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.55 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Teisinė informacija - Privatumo politika