Indekss 
Protokols
PDF 327kWORD 344k
Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Lūgumraksti
 4.Eiropas Drošības programma (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Stāvoklis Burundi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Stāvoklis Jemenā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 8.Srebreņicas notikumu pieminēšana (debates)
 9.Maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas * (debates)
 10.Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana (debates)
 11.Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums (īss izklāsts)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Resursu lietderīga izmantošana — ceļā uz aprites ekonomiku (balsošana)
  12.2.Maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas * (balsošana)
  12.3.Kapitāla tirgu savienības izveide (balsošana)
  12.4.Eiropas Drošības programma (balsošana)
  12.5.Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (balsošana)
  12.6.Stāvoklis Jemenā (balsošana)
  12.7.Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti (balsošana)
  12.8.Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana (balsošana)
  12.9.Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana (balsošana)
  12.10.Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums (balsošana)
  12.11.Stāvoklis Burundi (balsošana)
  12.12.Srebreņicas notikumu pieminēšana (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  17.1.Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām
  17.2.Kongo Demokrātiskā Republika (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu - Yves Makwambala un Fred Bauma - lieta
  17.3.Bahreina, it īpaši Nabeel Rajab lieta
  17.4.Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā
 18.Balsošanas laiks
  18.1.Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām (balsošana)
  18.2.Kongo Demokrātiskā Republika (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu - Yves Makwambala un Fred Bauma - lieta (balsošana)
  18.3.Bahreina, it īpaši Nabeel Rajab lieta (balsošana)
  18.4.Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā (balsošana)
 19.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 20.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 23.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu attiecināšanu uz 4-metilamfetamīnu (10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)).
termiņš: 3 mēneši

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu attiecināšanu uz vielām 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns (4,4'-DMAR) un 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazīns (MT-45) (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)).
termiņš: 3 mēneši

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu attiecināšanu uz šādām vielām: 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamīns (25I-NBOMe), 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds (AH-7921), 3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) un 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanons (metoksetamīns) (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE)).
termiņš: 3 mēneši

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)).
termiņš: 3 mēneši

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-05/C/15 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-04/T/15 - Eiropas revīzijas palāta (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-06/C/15 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-07/A/15 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 24/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2015 - Reģionu komiteja (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 5/2015 — Reģionu komiteja (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2015 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1/2015 — BEREC birojs (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 20/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES noteikumiem banku darbības jomā (B8-0593/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret Islāma valsti un nepieciešamību atcelt sankcijas pret Sīrijas Arābu Republiku (B8-0594/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stratēģijas veidošanu, lai cīnītos pret absolūtas nabadzības palielināšanos Eiropas iedzīvotāju vidū (B8-0595/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu narkotisko vielu izplatību Eiropā (B8-0596/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Starptautiskās vēža izpētes aģentūras pētījuma par vēzi rezultātiem (B8-0597/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par infekcijām, ko izraisījušas pret antibiotikām rezistentas baktērijas (B8-0598/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālo dempingu un ārvalstu pagaidu nodarbinātības aģentūrām Itālijā (B8-0599/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku intensīvo audzēšanu un labturību Eiropā (B8-0600/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzraudzības sistēmas un garantiju ieviešanu attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas priekšfinansēšanai paredzēto Eiropas līdzekļu izlietojumu (B8-0604/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nestabilām darba attiecībām skolās — spriedums Mascolo lietā (B8-0605/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

JURI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Tubrukas valdībai noteikto sankciju atcelšanu (B8-0606/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Regulas (ES) Nr. 1337/2013 noteikumu attiecināšanu uz cūkas, aitas un putnu gaļas desām un izstrādājumiem (B8-0607/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens pievienošanu zvejas produktiem (B8-0608/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par investīcijām informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) (B8-0609/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kredītu krīzi un par nepieciešamību, lai ES liktu Itālijas bankām pildīt savas saistības (B8-0612/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iekļaujošu nodarbinātības politiku attiecībā uz personām ar invaliditāti (B8-0613/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas prioritāšu un interešu atšķirībām no ES ārpolitikas (B8-0614/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par moratorija noteikšanu tirdzniecības liberalizācijai (B8-0615/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret t. s. karuseļveida krāpšanas shēmām PVN jomā (B8-0616/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) renacionalizēšanu (B8-0617/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par publiskas iestādes ar rūpniecisku un komerciālu raksturu statusa paredzamo atcelšanu tā nesaderības ar tiesību aktiem par valsts atbalstu dēļ (B8-0618/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel un Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jūras kraukļu populāciju Eiropas Savienībā (B8-0619/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par orgānu ziedošanu (B8-0620/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas aromatizētāju marķēšanu (B8-0621/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu bezdarbu Itālijā (B8-0622/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem ģimenes locekļu aprūpētāju atbalstam (B8-0623/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasaules kultūras mantojuma pilsētas Palmiras aizsardzību (B8-0624/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gailēnu nonāvēšanas aizliegumu (B8-0625/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Savienības uzņēmumiem domātā atbalsta saņemšanas noteikumiem (B8-0626/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņas pret krāpniecisku norīkošanu darbā neefektivitāti un pagaidu darba aģentūru lomu norīkotu darba ņēmēju skaita straujajā pieaugumā (B8-0627/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu būvēt jaunus delfinārijus Eiropā un vaļveidīgo dzīves apstākļu respektēšanu (B8-0628/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu personām ar Aspergera sindromu un izpratnes veicināšanu šajā jomā (B8-0629/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par viltošanu (B8-0630/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

JURI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cigarešu kontrabandu (B8-0631/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par legālajām narkotikām (B8-0632/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gaisa piesārņojuma samazināšanu (B8-0633/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Itālijas piena nozarei un liellopu audzētājiem (B8-0634/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vārda brīvības aizsardzību Turcijā (B8-0635/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Starptautisko albīnisma dienu (B8-0636/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalsta pasākumiem lauksaimniecības biotehnoloģiju attīstībai (B8-0637/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tāda pētījuma sagatavošanu, kurā tiktu analizēta izstāšanās no eurozonas (B8-0638/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret nelegālo zveju un maluzvejniecību Po upē un Eiropas upēs (B8-0639/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par V. Lambert lietu (B8-0640/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nosodījumu Kataras tiesas spriedumam, ar kuru tiek notiesāts Eiropas Parlamenta deputāts (B8-0641/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju prosecco aizsardzībai (B8-0642/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) un Eiropas Izglītības fonda (ETF) apvienošanu vai slēgšanu (B8-0643/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Šengenas nolīgumu darbības apturēšanu uz nenoteiktu laiku, lai novērstu islāma teroristu uzbrukumus (B8-0644/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darbības garantijām slepenajiem dienestiem (B8-0645/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību pārskatīt Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (B8-0646/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vēršu dzimtas dzīvnieku labturību Eiropā (B8-0647/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Piernicola Pedicini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sankcijām, ko Komisija uzlikusi Eiropas pilsoņiem pēc vides direktīvu pārkāpumiem dalībvalstīs un par pienākumu neizpildes priekšprocedūras pārredzamību (B8-0648/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Srebreņicu (B8-0649/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna impulsa sniegšanu vērtspapīrošanai saistībā ar kapitāla tirgu savienību (B8-0650/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrācijas politikas pārskatīšanu Eiropā (B8-0651/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret sieru Parmigiano Reggiano un Grana Padano viltojumiem (B8-0652/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, lai Itālija ratificētu Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu (B8-0653/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģijas cīņai ar bezdarbu pārskatīšanu (B8-0654/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par eiro valūtas savienības saskaņotu likvidācijas plānu (B8-0670/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Gilles Lebreton. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret kaitējumu, ko jūras videi un zivju krājumiem nodara pamestie tīkli (B8-0671/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda ietekmes uz nodarbinātību novērtēšanu (B8-0672/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Āzijas sirseņu izplatību un kaitējumu Itālijas medus ražošanai (B8-0673/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas pasākumiem Itālijas biškopības atbalstam (B8-0674/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izmitināšanu kopā ar bērnu medicīniskās aprūpes laikā (B8-0675/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par alkohola lietošanu nepilngadīgo vidū (B8-0678/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


3. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2015. gada 6. jūlijs

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0505/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0506/2015); Jean-Louis Jersier (Nr. 0507/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0508/2015); Paolo Tatafiore (Nr. 0509/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0510/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0511/2015); Flavio Miccono (Nr. 0512/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0513/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0514/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0515/2015); Jonathan Boldy (Nr. 0516/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0517/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0518/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0519/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0520/2015); Andreas Schomerus (Nr. 0521/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (Nr. 0523/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0524/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0525/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0526/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0527/2015); Xavier Dell'Ova (Nr. 0528/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (Nr. 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (Nr. 0531/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0532/2015); Mekhmed Tefik (Nr. 0533/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (Nr. 0535/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0536/2015); Jens Genzer (Nr. 0537/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0538/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0539/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 0541/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0542/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0543/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0544/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0545/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0546/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0547/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0548/2015); Jens Genzer (Nr. 0549/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0550/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0551/2015); Manfred Rickmeyer (Nr. 0552/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0553/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0554/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0555/2015); Graham Buckingham (Nr. 0556/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0557/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0558/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0559/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0560/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0561/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0562/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0563/2015); Jens Genzer (Nr. 0564/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0566/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0567/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0568/2015); Robert Cates (Nr. 0569/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0570/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0571/2015); Jens Genzer (Nr. 0572/2015); Flavio Miccono (Nr. 0573/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0574/2015); Jens Genzer (Nr. 0575/2015); Jens Genzer (Nr. 0576/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0577/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0578/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0579/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0580/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0581/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0582/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0583/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0584/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0585/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0586/2015); Flavio Miccono (Nr. 0587/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0588/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0589/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0590/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0591/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0592/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0593/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0594/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0595/2015); Albert Ricart (Nr. 0596/2015); Flavio Miccono (Nr. 0597/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0598/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0599/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0600/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0601/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0602/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0603/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0604/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0605/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0606/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0607/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0608/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0609/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0610/2015); Roberto Tacconi (Nr. 0611/2015); Valentin Nedkov (Nr. 0612/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0613/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0614/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0615/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0616/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0617/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0618/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0619/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0620/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0621/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0622/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0623/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0624/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0625/2015); Carmen Neumann (Nr. 0626/2015); Javed Lindner (Nr. 0627/2015); Adolfo Tello (Nr. 0628/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0629/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0630/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0631/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0632/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0633/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0634/2015).


4. Eiropas Drošības programma (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000064/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Eiropas Drošības programma (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000065/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Drošības programma (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Debates notika 2015. gada 7. jūlijā (7.7.2015. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Claude Moraes LIBE komitejas vārdā – par Eiropas Drošības programmu 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā un Helga Stevens ECR grupas vārdā – par Eiropas Drošības programmu 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.4. punkts.


5. Stāvoklis Burundi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Burundi (2015/2723(RSP)).

Debates notika 2015. gada 10. jūnijā (10.6.2015. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock un Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez un Pavel Telička ALDE grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu un Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015);

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi un Lara Comi PPE grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.11. punkts.


6. Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (2015/2729(RSP)).

Debates notika 2015. gada 7. jūlijā (7.7.2015. protokola 9. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- József Szájer PPE grupas vārdā – par Komisijas 2016. gada darba programmu (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Komisijas darba programmu 2016. gadam (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2016. gada darba programmu (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford ECR grupas vārdā – par Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošanu (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2016. gada darba programmu (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2016. gada darba programmu (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošanu (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.5. punkts.


7. Stāvoklis Jemenā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Jemenā (2015/2760(RSP)).

Debates notika 2015. gada 8. jūlijā (8.7.2015. protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā – par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues S&D grupas vārdā – par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell ECR grupas vārdā – par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.6. punkts.


8. Srebreņicas notikumu pieminēšana (debates)

Komisijas paziņojums: Srebreņicas notikumu pieminēšana (2015/2747(RSP)).

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula un Davor Škrlec.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk un António Marinho e Pinto.

Uzstājās Günther Oettinger.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Srebreņicas notikumu pieminēšanu (2015/2747(RSP)) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Srebreņicas notikumu pieminēšanu (2015/2747(RSP)) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā – par Srebreņicas notikumu pieminēšanu (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose un Biljana Borzan S&D grupas vārdā – par Srebreņicas notikumu pieminēšanu (2015/2747(RSP)) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā – par Srebreņicas notikumu pieminēšanu (2015/2747(RSP)) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par Srebreņicas notikumu pieminēšanu (2015/2747(RSP)) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić un Marijana Petir PPE grupas vārdā – par Srebreņicas notikumu pieminēšanu (2015/2747(RSP)) (B8-0722/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.12. punkts.


9. Maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Esther Herranz García (A8-0176/2015).

Giovanni La Via (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Giovanni La Via PPE grupas vārdā, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Marit Paulsen ALDE grupas vārdā, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michèle Rivasi, un Pilar Ayuso, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michèle Rivasi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Günther Oettinger un Giovanni La Via.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.2. punkts.


10. Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana (debates)

Ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā [2014/2256(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Julia Reda (A8-0209/2015).

Julia Reda iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Blanco López (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Catherine Stihler (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Isabella Adinolfi (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Therese Comodini Cachia PPE grupas vārdā, Mary Honeyball S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Jean-Marie Cavada ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Max Andersson Verts/ALE grupas vārdā, Joëlle Bergeron EFDD grupas vārdā, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Joëlle Bergeron, uz kuru viņa neatbildēja, jo bija jau pametusi plenārsēžu zāli, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Tadeusz Zwiefka, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sajjad Karim, un Dietmar Köster.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas un Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Günther Oettinger un Julia Reda.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.9. punkts.


11. Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums (īss izklāsts)

Ziņojums par ES jauno pieeju cilvēktiesībām un demokrātijai — darbību, ko Eiropas Demokrātijas fonds (EDF) veicis kopš tā izveides, novērtējums [2014/2231(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015).

Andrzej Grzyb iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál un Notis Marias.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.10. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe un Paul Rübig.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Resursu lietderīga izmantošana — ceļā uz aprites ekonomiku (balsošana)

Ziņojums par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku [2014/2208(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0266).


12.2. Maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Esther Herranz García (A8-0176/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0267).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0267).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas – Michèle Rivasi par ziņojuma saturu, un pēc balsošanas – Ashley Fox, lai pieprasītu tā brīža balsošanas laika reorganizēšanu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (299 par, 310 pret, 37 atturas).


12.3. Kapitāla tirgu savienības izveide (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 (2015/2634(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0268).


12.4. Eiropas Drošības programma (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0676/2015 un B8-0679/2015 (2015/2697(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0269).


12.5. Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 un B8-0664/2015 (2015/2729(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0656/2015

(aizstāj B8-0656/2015 un B8-0662/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- József Szájer PPE grupas vārdā un Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā.

Uzstāšanās

Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, pieprasot balsošanu pārcelt uz septembra sesiju, Bas Eickhout, atbalstot šo pieprasījumu, un Vicky Ford, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (453 par, 124 pret, 7 atturas).


12.6. Stāvoklis Jemenā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 un B8-0688/2015 (2015/2760(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0680/2015

(aizstāj B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 un B8-0687/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli un Theresa Griffin S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

- Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0270).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0688/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Javier Couso Permuy ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2, taču to nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


12.7. Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti (balsošana)

Ziņojums par drošības problēmām Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzēm uz politisko stabilitāti [2014/2229(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Vincent Peillon (A8-0193/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0271).


12.8. Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu [2015/2002(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Eduard Kukan (A8-0194/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0272).

Uzstāšanās

Eduard Kukan (referents) ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3, un to pieņēma.


12.9. Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana (balsošana)

Ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā [2014/2256(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Julia Reda (A8-0209/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0273).

Uzstāšanās

Mary Honeyball ierosināja mutisku grozījumu 7. punktam, taču to nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.

Petri Sarvamaa – par balsošanas norisi.


12.10. Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums (balsošana)

Ziņojums par ES jauno pieeju cilvēktiesībām un demokrātijai — darbību, ko Eiropas Demokrātijas fonds (EDF) veicis kopš tā izveides, novērtējums [2014/2231(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0274).


12.11. Stāvoklis Burundi (balsošana)

Debates notika 2015. gada 10. jūnijā (10.6.2015. protokola 14. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 9. jūlijā (9.7.2015. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 un B8-0669/2015 (2015/2723(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0657/2015

(aizstāj B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 un B8-0669/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi un Antonio Tajani PPE grupas vārdā;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge un Norbert Neuser S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock un Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi un Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā;

- Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0275).

Uzstāšanās

Louis Michel ierosināja mutisku grozījumu 2. punktam, un to pieņēma.


12.12. Srebreņicas notikumu pieminēšana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 un B8-0722/2015 (2015/2747(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0716/2015

(aizstāj B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 un B8-0722/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić un Marijana Petir PPE grupas vārdā;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea un Demetris Papadakis S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba un Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā;

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā;

- Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto un Eleonora Evi.

Pieņemts (P8_TA(2015)0276).

Uzstāšanās

Ivan Jakovčić ierosināja divus mutiskus grozījumus aiz 6. punkta, un tos pieņēma.


13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(Trešdienas, 2015. gada 8. jūlija, balsošanas laiks)

Bernd Lange ziņojums - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula un Miguel Urbán Crespo

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Bernd Lange ziņojums - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó un Jude Kirton-Darling

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Bernd Lange ziņojums - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott un Neena Gill

Sergio Gaetano Cofferati ziņojums - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan un Monica Macovei

Ivo Belet ziņojums - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Laura Agea ziņojums - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai un Monica Macovei

José Manuel Fernandes ziņojums - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Jean Lambert ziņojums - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai un Seán Kelly

Elly Schlein ziņojums - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei un Seán Kelly

(Ceturtdienas, 2015. gada 9. jūlija, balsošanas laiks)

Sirpa Pietikäinen ziņojums - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling un Seán Kelly

Kapitāla tirgu savienības izveide - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Eiropas Drošības programma - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai un Steven Woolfe

Vincent Peillon ziņojums - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Eduard Kukan ziņojums - A8-0194/2015
Krisztina Morvai un Monica Macovei

Julia Reda ziņojums - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei un Arne Gericke

Andrzej Grzyb ziņojums - A8-0177/2015
Krisztina Morvai un Monica Macovei


14. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Nadine Morano paziņoja, ka tehnisku iemeslu dēļ viņa nav varējusi piedalīties iepriekšējās dienas balsošanā.

°
° ° °

Martina Michels paziņoja, ka būtu vēlējusies balsot pret grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem (A8-0041/2015) (29.4.2015. protokola 10.61. punkts).


16. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņēmis no Padomes turpmāk minēto nostāju kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu:

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: JURI.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, t. i., 2015. gada 10. jūlijā.


17. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 7.7.2015. protokola 2. punkts.)


17.1. Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām

Rezolūciju priekšlikumi B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 un B8-0701/2015 (2015/2756(RSP)).

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake un Josef Weidenholzer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Marc Tarabella S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo un Krisztina Morvai.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 18.1. punkts.


17.2. Kongo Demokrātiskā Republika (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu - Yves Makwambala un Fred Bauma - lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 un B8-0702/2015 (2015/2757(RSP)).

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart un Josef Weidenholzer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Maria Arena S&D grupas vārdā un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo un Krisztina Morvai.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 18.2. punkts.


17.3. Bahreina, it īpaši Nabeel Rajab lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 un B8-0712/2015 (2015/2758(RSP)).

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea un Josef Weidenholzer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Monica Macovei PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius un Fabio Massimo Castaldo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Julie Ward.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 18.3. punkts.


17.4. Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 un B8-0715/2015 (2015/2766(RSP)).

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat un Ivan Jakovčić iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Seán Kelly, Marek Jurek un Pavel Svoboda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski un Jonathan Arnott.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 18.4. punkts.


18. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


18.1. Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 un B8-0701/2015 (2015/2756(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0689/2015

(aizstāj B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 un B8-0701/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić un Roberta Metsola PPE grupas vārdā;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder un Philippe De Backer ALDE grupas vārdā;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Marco Zanni EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0277).


18.2. Kongo Demokrātiskā Republika (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu - Yves Makwambala un Fred Bauma - lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 un B8-0702/2015 (2015/2757(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0690/2015

(aizstāj B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 un B8-0702/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini un Roberta Metsola PPE grupas vārdā;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho un Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder un Philippe De Backer ALDE grupas vārdā;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

- Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0278).


18.3. Bahreina, it īpaši Nabeel Rajab lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 un B8-0712/2015 (2015/2758(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0703/2015

(aizstāj B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 un B8-0712/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho un Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder un Philippe De Backer ALDE grupas vārdā;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

- Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0279).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0705/2015 un B8-0706/2015 vairs nav spēkā.)


18.4. Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 un B8-0715/2015 (2015/2766(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0707/2015

(aizstāj B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 un B8-0715/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská un Roberta Metsola PPE grupas vārdā;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho un Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou un Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

- Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0280).

Uzstāšanās

Marie-Christine Vergiat ierosināja mutisku grozījumu 8. punktam, un to pieņēma.


19. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


20. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 2. jūlija lēmumu)

CULT komiteja

- Kultūru dialoga, kultūras daudzveidības un izglītības loma ES pamatvērtību veicināšanā (2015/2139(INI))

- Mācīšanās par ES skolā (2015/2138(INI))

ECON komiteja

- Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (2015/2140(INI))
(atzinums: INTA, IMCO)

ENVI komiteja

- ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana (2015/2137(INI))
(atzinums: DEVE)


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2015. gada 7. septembra līdz 2015. gada 10. septembrim.


22. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


23. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika