Index 
Notulen
PDF 342kWORD 295k
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Europese veiligheidsagenda (ingediende ontwerpresoluties)
 5.De situatie in Burundi (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (ingediende ontwerpresoluties)
 7.De situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Herdenking van Srebrenica (debat)
 9.Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval * (debat)
 10.Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (debat)
 11.Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (korte presentatie)
 12.Stemmingen
  12.1.Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (stemming)
  12.2.Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval * (stemming)
  12.3.Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (stemming)
  12.4.Europese veiligheidsagenda (stemming)
  12.5.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (stemming)
  12.6.De situatie in Jemen (stemming)
  12.7.Veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vooruitzichten voor politieke stabiliteit (stemming)
  12.8.Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (stemming)
  12.9.Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (stemming)
  12.10.Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (stemming)
  12.11.De situatie in Burundi (stemming)
  12.12.Herdenking van Srebrenica (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  17.1.De Cambodjaanse wetsontwerpen inzake ngo's en vakbonden
  17.2.De Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder de zaak van twee gedetineerde mensenrechtenactivisten, Yves Makwambala en Fred Bauma
  17.3.Bahrein, in het bijzonder de zaak van Nabeel Rajab
  17.4.De situatie van twee christelijke voorgangers in Sudan
 18.Stemmingen
  18.1.De Cambodjaanse wetsontwerpen inzake ngo's en vakbonden (stemming)
  18.2.De Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder de zaak van twee gedetineerde mensenrechtenactivisten, Yves Makwambala en Fred Bauma (stemming)
  18.3.Bahrein, in het bijzonder de zaak van Nabeel Rajab (stemming)
  18.4.De situatie van twee christelijke voorgangers in Sudan (stemming)
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen (10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE))
termijn : 3 maanden

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) en 1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine (MT-45) aan controlemaatregelen (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE))
termijn : 3 maanden

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 4-jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide (AH-7921), 3,4-methyleendioxypyrovaleron (MDPV) en 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamine) aan controlemaatregelen (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE))
termijn : 3 maanden

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
termijn : 3 maanden

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-05/C/15 - Rekenkamer (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-04/T/15 - Rekenkamer (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-06/C/15 - Rekenkamer (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-07/A/15 - Rekenkamer (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 24/2015 - Afdeling III - Commissie (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 4/2015 - Comité van de Regio's (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 5/2015 - Comité van de Regio's (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2015 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2015 – Bureau van Berec (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 20/2015 - Adeling III - Commissie (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de Europese bankenregelgeving (B8-0593/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de strijd tegen Islamitische Staat en het feit dat de sancties tegen de Arabische Republiek Syrië moeten worden opgeheven (B8-0594/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de vaststelling van een strategie om de toename van absolute armoede onder Europese burgers tegen te gaan (B8-0595/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van nieuwe drugs in Europa (B8-0596/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de resultaten van het onderzoek van het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek (B8-0597/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over infecties veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica (B8-0598/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de fenomenen sociale dumping en buitenlandse uitzendbureaus in Italië (B8-0599/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over intensieve veehouderijen en het welzijn van varkens in Europa (B8-0600/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de instelling van waarborgen en een monitoringsysteem met betrekking tot het gebruik van Europese middelen voor de voorfinanciering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (B8-0604/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over precaire banen in het onderwijs: het Mascolo-arrest (B8-0605/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

JURI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over intrekking van de sancties tegen de regering in Tobruk (B8-0606/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de uitbreiding van de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1337/2013 tot worstproducten en vleeswaren van varkens-, schapen- en pluimveevlees (B8-0607/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de toevoeging van water aan levensmiddelen uit de visserij (B8-0608/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over investeringen in ICT (B8-0609/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de kredietschaarste en de noodzaak dat de EU de Italiaanse banken dwingt hun verplichtingen na te komen (B8-0612/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over een inclusief werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap in Europa (B8-0613/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het feit dat Italiaanse prioriteiten en belangen botsen met het buitenlands beleid van de EU (B8-0614/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de vaststelling van een moratorium op de liberalisering van de handel (B8-0615/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de strijd tegen zogenaamde btw-carrouselfraude (B8-0616/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de hernationalisering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) (B8-0617/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de geplande verdwijning van het statuut van openbare instelling op commercieel en industrieel gebied in het kader van wetgeving over staatssteun (B8-0618/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de aanwezigheid van aalscholvers in de Unie (B8-0619/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over orgaandonatie (B8-0620/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de etikettering van levensmiddelenaroma's (B8-0621/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de jeugdwerkloosheid in Italië (B8-0622/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over maatregelen ter ondersteuning van mantelzorgers (B8-0623/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de bescherming van Palmyra als werelderfgoedsite (B8-0624/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het verbod op de slachting van haantjes (B8-0625/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de voorwaarden voor door de Unie aan bedrijven geleverde bijstand (B8-0626/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de inefficiëntie van de strijd tegen detacheringsfraude en de rol van uitzendbureaus voor de explosie van het aantal gedetacheerde werknemers (B8-0627/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het verbod op de bouw van nieuwe dolfinaria in Europa en het eerbiedigen van de levensomstandigheden van walvisachtigen (B8-0628/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van en de bewustmaking inzake het syndroom van Asperger (B8-0629/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over namaak (B8-0630/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

JURI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over sigarettensmokkel (B8-0631/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over legale drugs (B8-0632/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de vermindering van de luchtverontreiniging (B8-0633/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van de Italiaanse zuivelsector en veeteelt (B8-0634/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het recht van vrije meningsuiting in Turkije (B8-0635/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de internationale albinismedag (B8-0636/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over maatregelen om de ontwikkeling van de biotechnologie in de landbouw te ondersteunen (B8-0637/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een studie over een uitweg uit de euro (B8-0638/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van illegale visvangst en stroperij op de Po en de Europese rivieren (B8-0639/2015)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de zaak-Lambert (B8-0640/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie tot veroordeling van de door Qatar tegen een lid van het Europees Parlement uitgevaardigde justitiële fatwa (B8-0641/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een Europese strategie voor de bescherming van prosecco (B8-0642/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de fusie of de sluiting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en de Europese Stichting voor opleiding (ETF) (B8-0643/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de onmiddellijke opschorting van de akkoorden van Schengen ter voorkoming van terroristische aanslagen van islamitische signatuur (B8-0644/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over functioneringsgaranties voor geheime diensten (B8-0645/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie te herzien (B8-0646/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over het welzijn van buffels in Europa (B8-0647/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Ontwerpresolutie over sancties die door de Commissie aan Europese burgers worden opgelegd na schendingen van milieurichtlijnen door lidstaten en over de transparantie van de precontentieuze fase van inbreukprocedures (B8-0648/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Ontwerpresolutie over Srebrenica (B8-0649/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het project om securitisaties te stimuleren in het kader van de kapitaalmarktenunie (B8-0650/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een herziening van de beleidsmaatregelen op het gebied van migratie in Europa (B8-0651/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van de namaak van Parmigiano Reggiano en Grana Padano (B8-0652/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ratificatie door Italië van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden (B8-0653/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de herziening van de Europese strategie voor de werkloosheidsbestrijding (B8-0654/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een plan voor de georganiseerde ontbinding van de euro (B8-0670/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Gilles Lebreton. Ontwerpresolutie over de strijd tegen de schade aan het mariene milieu en de visbestanden die wordt veroorzaakt door spooknetten (B8-0671/2015)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de uitvoering van een effectbeoordeling van het gebruik van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (B8-0672/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van de Aziatische hoornaar en de eventuele schade voor de productie van Italiaanse honing (B8-0673/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Europese maatregelen ter ondersteuning van de Italiaanse bijenteelt (B8-0674/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over het verblijf bij een kind tijdens een medische behandeling (B8-0675/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de alcoholconsumptie van minderjarigen (B8-0678/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI


3. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 6 juli 2015

(naam vertrouwelijk) (nr. 0505/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0506/2015); Jean-Louis Jersier (nr. 0507/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0508/2015); Paolo Tatafiore (nr. 0509/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0510/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0511/2015); Flavio Miccono (nr. 0512/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0513/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0514/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0515/2015); Jonathan Boldy (nr. 0516/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0517/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0518/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0519/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0520/2015); Andreas Schomerus (nr. 0521/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (nr. 0523/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0524/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0525/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0526/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0527/2015); Xavier Dell'Ova (nr. 0528/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (nr. 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (nr. 0531/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0532/2015); Mekhmed Tefik (nr. 0533/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (nr. 0535/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0536/2015); Jens Genzer (nr. 0537/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0538/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0539/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0541/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0542/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0543/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0544/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0545/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0546/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0547/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0548/2015); Jens Genzer (nr. 0549/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0550/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0551/2015); Manfred Rickmeyer (nr. 0552/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0553/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0554/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0555/2015); Graham Buckingham (nr. 0556/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0557/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0558/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0559/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0560/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0561/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0562/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0563/2015); Jens Genzer (nr. 0564/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0566/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0567/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0568/2015); Robert Cates (nr. 0569/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0570/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0571/2015); Jens Genzer (nr. 0572/2015); Flavio Miccono (nr. 0573/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0574/2015); Jens Genzer (nr. 0575/2015); Jens Genzer (nr. 0576/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0577/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0578/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0579/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0580/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0581/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0582/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0583/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0584/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0585/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0586/2015); Flavio Miccono (nr. 0587/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0588/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0589/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0590/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0591/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0592/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0593/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0594/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0595/2015); Albert Ricart (nr. 0596/2015); Flavio Miccono (nr. 0597/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0598/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0599/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0600/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0601/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0602/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0603/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0604/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0605/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0606/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0607/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0608/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0609/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0610/2015); Roberto Tacconi (nr. 0611/2015); Valentin Nedkov (nr. 0612/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0613/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0614/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0615/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0616/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0617/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0618/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0619/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0620/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0621/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0622/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0623/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0624/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0625/2015); Carmen Neumann (nr. 0626/2015); Javed Lindner (nr. 0627/2015); Adolfo Tello (nr. 0628/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0629/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0630/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0631/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0632/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0633/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0634/2015).


4. Europese veiligheidsagenda (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000064/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000065/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Het debat heeft op 7 juli 2015 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 7.7.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, en Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, over de Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0679/2015).

Stemming: punt 12.4 van de notulen van 9.7.2015.


5. De situatie in Burundi (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Burundi (2015/2723(RSP))

Het debat heeft op 10 juni 2015 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 10.6.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi en Lara Comi, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Stemming: punt 12.11 van de notulen van 9.7.2015.


6. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP))

Het debat heeft op 7 juli 2015 plaatsgevonden (punt 9 van de notulen van 7.7.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- József Szájer, namens de PPE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de prioriteiten van het Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Stemming: punt 12.5 van de notulen van 9.7.2015.


7. De situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Jemen (2015/2760(RSP))

Het debat heeft op 8 juli 2015 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 8.7.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Stemming: punt 12.6 van de notulen van 9.7.2015.


8. Herdenking van Srebrenica (debat)

Verklaring van de Commissie: Herdenking van Srebrenica (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula en Davor Škrlec.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk en António Marinho e Pinto.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over de herdenking van Srebrenica (2015/2747(RSP)) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over de herdenking van Srebrenica (2015/2747(RSP)) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over de herdenking van Srebrenica (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose en Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, over de herdenking van Srebrenica (2015/2747(RSP)) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over de herdenking van Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de herdenking van Srebrenica (2015/2747(RSP)) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić en Marijana Petir, namens de PPE-Fractie, over de herdenking van Srebrenica (2015/2747(RSP)) (B8-0722/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.12 van de notulen van 9.7.2015.


9. Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie, Claudiu Ciprian Tănăsescu, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Marit Paulsen, namens de ALDE-Fractie, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michèle Rivasi, en Pilar Ayuso, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michèle Rivasi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Giovanni La Via.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 9.7.2015.


10. Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij [2014/2256(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Blanco López (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Catherine Stihler (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Isabella Adinolfi (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Therese Comodini Cachia, namens de PPE-Fractie, Mary Honeyball, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Max Andersson, namens de Verts/ALE-Fractie, Joëlle Bergeron, namens de EFDD-Fractie, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Joëlle Bergeron, waarop deze niet ingaat omdat zij de vergaderzaal verlaten heeft, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Tadeusz Zwiefka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sajjad Karim, en Dietmar Köster.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas en Luke Ming Flanagan.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Julia Reda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.9 van de notulen van 9.7.2015.


11. Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (korte presentatie)

Verslag over de nieuwe aanpak van mensenrechten en democratie door de EU – evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) sinds de oprichting ervan [2014/2231(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 12.10 van de notulen van 9.7.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe en Paul Rübig.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (stemming)

Verslag over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie [2014/2208(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0266)


12.2. Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0267)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0267)

Het woord werd gevoerd door:

Michèle Rivasi, vóór de stemming, over de inhoud van het verslag, en Ashley Fox, na de stemming, om een reorganisatie van de lopende stemmingen te vragen.

Bij ES (299 voor, 310 tegen, 37 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


12.3. Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0268)


12.4. Europese veiligheidsagenda (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0676/2015 en B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0269)


12.5. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 en B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0656/2015

(ter vervanging van B8-0656/2015 en B8-0662/2015):

ingediend door de volgende leden:

- József Szájer, namens de PPE-Fractie, en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie

Het woord werd gevoerd door:

Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, om te vragen de stemming tot de vergaderperiode van september uit te stellen, Bas Eickhout, vóór het verzoek, en Vicky Ford, tegen het verzoek.

Bij ES (453 voor, 124 tegen, 7 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


12.6. De situatie in Jemen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 en B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0680/2015

(ter vervanging van B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 en B8-0687/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli en Theresa Griffin, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

- Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0270)

(Ontwerpresolutie B8-0688/2015 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Javier Couso Permuy om een mondeling amendement op amendement 2 in te dienen, dat niet in aanmeriking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


12.7. Veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vooruitzichten voor politieke stabiliteit (stemming)

Verslag over de veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de vooruitzichten voor politieke stabiliteit [2014/2229(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0271)


12.8. Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (stemming)

Verslag over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid [2015/2002(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0272)

Het woord werd gevoerd door:

Eduard Kukan (rapporteur) om een mondeling amendement op amendement 3 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


12.9. Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij [2014/2256(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0273)

Het woord werd gevoerd door:

Mary Honeyball om een mondeling amendement op amendement 7 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Petri Sarvamaa over het verloop van de stemming.


12.10. Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (stemming)

Verslag over de nieuwe aanpak van mensenrechten en democratie door de EU – evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) sinds de oprichting ervan [2014/2231(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0274)


12.11. De situatie in Burundi (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 10 juni 2015 (punt 14 van de notulen van 10.6.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 9 juli 2015 (punt 4 van de notulen van 9.7.2015).

Ontwerpresoluties B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 en B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0657/2015

(ter vervanging van B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 en B8-0669/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi en Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi en Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0275)

Het woord werd gevoerd door:

Louis Michel om een mondeling amendement op amendement 2 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


12.12. Herdenking van Srebrenica (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 en B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0716/2015

(ter vervanging van B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 en B8-0722/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić en Marijana Petir, namens de PPE-Fractie;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea en Demetris Papadakis, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba en Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

- Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto en Eleonora Evi

Aangenomen (P8_TA(2015)0276)

Het woord werd gevoerd door:

Ivan Jakovčić om twee mondelinge amendementen ter invoeging na paragraaf 6 in te dienen, die in aanmerking werden genomen.


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 8 juli 2015)

Verslag Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula en Miguel Urbán Crespo

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Verslag Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó en Jude Kirton-Darling

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Verslag Bernd Lange - A8-0175/2015

Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott en Neena Gill

Verslag Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan en Monica Macovei

Verslag Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins en Seán Kelly

Verslag Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai en Monica Macovei

Verslag José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Verslag Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai en Seán Kelly

Verslag Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei en Seán Kelly.

(Stemmingen van donderdag 9 juli 2015)

Verslag Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling en Seán Kelly

Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Europese veiligheidsagenda - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai en Steven Woolfe

Verslag Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Verslag Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai en Monica Macovei

Verslag Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei en Arne Gericke

Verslag Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai en Monica Macovei


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Nadine Morano heeft laten weten dat zij om technische redenen niet aan alle stemmingen van gisteren heeft kunnen deelnemen.

°
° ° °

Martina Michels heeft laten weten dat zij tegen het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen (A8-0041/2015) had willen stemmen (punt 10.61 van de notulen van 29.4.2015).


16. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
verwezen naar ten principale: IMCO

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
verwezen naar ten principale: JURI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 10 juli 2015, in.


17. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 7.7.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


17.1. De Cambodjaanse wetsontwerpen inzake ngo's en vakbonden

Ontwerpresoluties B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 en B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.1 van de notulen van 9.7.2015.


17.2. De Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder de zaak van twee gedetineerde mensenrechtenactivisten, Yves Makwambala en Fred Bauma

Ontwerpresoluties B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 en B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, namens de S&D-Fractie, en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.2 van de notulen van 9.7.2015.


17.3. Bahrein, in het bijzonder de zaak van Nabeel Rajab

Ontwerpresoluties B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 en B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Monica Macovei, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, die weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius en Fabio Massimo Castaldo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.3 van de notulen van 9.7.2015.


17.4. De situatie van twee christelijke voorgangers in Sudan

Ontwerpresoluties B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 en B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat en Ivan Jakovčić lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Seán Kelly, Marek Jurek en Pavel Svoboda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.4 van de notulen van 9.7.2015.


18. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


18.1. De Cambodjaanse wetsontwerpen inzake ngo's en vakbonden (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 en B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0689/2015

(ter vervanging van B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 en B8-0701/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder en Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0277)


18.2. De Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder de zaak van twee gedetineerde mensenrechtenactivisten, Yves Makwambala en Fred Bauma (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 en B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0690/2015

(ter vervanging van B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 en B8-0702/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder en Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrein, in het bijzonder de zaak van Nabeel Rajab (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 en B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0703/2015

(ter vervanging van B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 en B8-0712/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder en Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0279)

(Ontwerpresoluties B8-0705/2015 en B8-0706/2015 komen te vervallen.)


18.4. De situatie van twee christelijke voorgangers in Sudan (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 en B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0707/2015

(ter vervanging van B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 en B8-0715/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou en Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0280)

Het woord werd gevoerd door:

Marie-Christine Vergiat om een mondeling amendement op amendement 8 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


19. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


20. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
(
Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 2 juli 2015)

Commissie CULT

- De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (2015/2139(INI))

- Over de EU leren op school (2015/2138(INI))

Commissie ECON

- Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (2015/2140(INI))
(advies: INTA, IMCO)

Commissie ENVI

- Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU (2015/2137(INI))
(advies: DEVE)


21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 7 september 2015 t/m 10 september 2015.


22. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


23. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridische mededeling - Privacybeleid