Kazalo 
Zapisnik
PDF 314kWORD 327k
Četrtek, 9. julij 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Evropska agenda za varnost (vloženi predlogi resolucij)
 5.Razmere v Burundiju (vloženi predlogi resolucij)
 6.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (vloženi predlogi resolucij)
 7.Razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)
 8.Spominska svečanost v Srebrenici (razprava)
 9.Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči * (razprava)
 10.Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (razprava)
 11.Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (kratka predstavitev)
 12.Čas glasovanja
  
12.1.Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo (glasovanje)
  
12.2.Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči * (glasovanje)
  
12.3.Oblikovanje unije kapitalskih trgov (glasovanje)
  
12.4.Evropska agenda za varnost (glasovanje)
  
12.5.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (glasovanje)
  
12.6.Razmere v Jemnu (glasovanje)
  
12.7.Varnostni izzivi v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obeti za politično stabilnost (glasovanje)
  
12.8.Pregled evropske sosedske politike (glasovanje)
  
12.9.Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (glasovanje)
  
12.10.Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (glasovanje)
  
12.11.Razmere v Burundiju (glasovanje)
  
12.12.Spominska svečanost v Srebrenici (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 17.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
17.1.Kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate
  
17.2.Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma
  
17.3.Bahrajn, zlasti primer Nabila Radžaba
  
17.4.Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu
 18.Čas glasovanja
  
18.1.Kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate (glasovanje)
  
18.2.Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma (glasovanje)
  
18.3.Bahrajn, zlasti primer Nabila Radžaba (glasovanje)
  
18.4.Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu (glasovanje)
 19.Popravki in namere glasovanja
 20.Sklepi o določenih dokumentih
 21.Datum naslednjih sej
 22.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 23.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 8.30.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
rok: 3 mesece

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) in 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45) (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE))
rok: 3 mesece

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE))
rok: 3 mesece

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
rok: 3 mesece

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-05/C/15 - Evropsko Računsko Sodišče (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-04/T/15 - Evropsko računsko sodišče (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-06/C/15 - Evropsko Računsko Sodišče (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-07/A/15 - Evropsko Računsko Sodišče (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 24/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 4/2015 - Odbor regij (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 5/2015 - Odbor regij (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 2/2015 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 1/2015 - Urad BEREC (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 20/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropskih bančnih predpisih (B8-0593/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o boju proti Islamski državi in potrebi po odpravi sankcij proti Sirski arabski republiki (B8-0594/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o določitvi strategije za boj proti naraščanju skrajne revščine med evropskimi državljani (B8-0595/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o širjenju novih drog v Evropi (B8-0596/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o rezultatih študije Mednarodne agencije za raziskave raka (B8-0597/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o okužbah, ki so posledica bakterijske odpornosti na antibiotike (B8-0598/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pojavu socialnega dampinga in tujih agencijah za začasno zaposlovanje v Italiji (B8-0599/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o intenzivni reji in dobrobiti prašičev v Evropi (B8-0600/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o vzpostavitvi jamstev in sistema spremljanja v zvezi z uporabo evropskih sredstev za predhodno financiranje pobude za zaposlovanje mladih (B8-0604/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prekarnem zaposlovanju v šolah: sodba Mascolo (B8-0605/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

JURI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preklicu sankcij zoper vlado v Tobruku (B8-0606/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o razširitvi določb Uredbe (EU) št. 1337/2013 na suhe mesnine in izdelke iz svinjskega, ovčjega in perutninskega mesa (B8-0607/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o dodajanju vode živilom, pridobljenim v okviru ribolova (B8-0608/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o naložbah v IKT (B8-0609/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kreditnem krču in potrebi po tem, da EU prisili italijanske banke v izpolnjevanje njihovih obveznosti (B8-0612/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o vključujoči politiki zaposlovanja za invalide v Evropi (B8-0613/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prioritetah in interesih Italijanov, ki so v nasprotju z zunanjo politiko EU (B8-0614/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o uvedbi moratorija na liberalizacijo trgovine (B8-0615/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o boju proti goljufijam na področju DDV (davčni vrtiljak) (B8-0616/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni nacionalizaciji skupne kmetijske politike (SKP) (B8-0617/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o načrtovani odpravi statusa osebe javnega prava industrijske in komercialne narave zaradi neskladnosti z zakonodajo o državni pomoči (B8-0618/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o prisotnosti kormoranov v Uniji (B8-0619/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o darovanju organov (B8-0620/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o označevanju arom za živila (B8-0621/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o brezposelnosti mladih v Italiji (B8-0622/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ukrepih za podporo družinskih negovalcev (B8-0623/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o zaščiti starodavnega mesta Palmira, ki spada v svetovno kulturno dediščino (B8-0624/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o prepovedi usmrtitve piščancev moškega spola (B8-0625/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o pogojevanju pomoči, ki jo Unija izplačuje podjetjem (B8-0626/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o neučinkovitosti boja proti goljufijam na področju napotenega dela in o vlogi agencij za posredovanje dela pri izjemnem porastu števila napotenih delavcev (B8-0627/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o prepovedi odpiranja novih delfinarijev v Evropi in spoštovanju bivalnih razmer kitov (B8-0628/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o ozaveščanju o aspergerjevem sindromu in podpori osebam s tem sindrodmom (B8-0629/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ponarejanju (B8-0630/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

JURI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o tihotapljenju cigaret (B8-0631/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dovoljenih drogah (B8-0632/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zmanjšanju onesnaženosti zraka (B8-0633/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pomoči sektorju mleka in mlečnih izdelkov ter italijanski živinoreji (B8-0634/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti svobode izražanja v Turčiji (B8-0635/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mednarodnem dnevu albinizma (B8-0636/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ukrepih za podporo razvoju agrobiotehnologije (B8-0637/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pripravi študije, ki naj preuči možnost opustitve evra (B8-0638/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti nezakonitemu ribolovu in divjemu ribolovu na reki Pad in drugih evropskih rekah (B8-0639/2015)

posredovano

pristojni :

PECH

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zadevi Lambert (B8-0640/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o obsodbi fatve, ki jo je Katar razglasil proti evropskemu poslancu (B8-0641/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropski strategiji za zaščito prosecca (B8-0642/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o združitvi ali ukinitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) (B8-0643/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prekinitvi izvajanja schengenskih sporazumov za nedoločen čas zaradi preprečevanja islamskih terorističnih napadov (B8-0644/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o jamstvih za obveščevalne službe (B8-0645/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nujnosti pregleda Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (B8-0646/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o dobrobiti bivolov v Evropi (B8-0647/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Predlog resolucije o sankcijah, ki jih Komisija nalaga evropskim državljanom, ker so države članice kršile okoljske direktive, in o preglednosti postopkov pred ugotavljanjem kršitev (B8-0648/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Predlog resolucije o Srebrenici (B8-0649/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni oživitvi listinjenja v okviru unije kapitalskih trgov (B8-0650/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pregledu migracijskih politik v Evropi (B8-0651/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti ponarejanju sirov parmigiano reggiano in grana padano (B8-0652/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih s strani Italije (B8-0653/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pregledu evropske strategije za boj proti brezposelnosti (B8-0654/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o načrtu za soglasno opustitev evra (B8-0670/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Gilles Lebreton. Predlog resolucije o boju proti škodi, ki jo morskemu okolju in ribjim staležem povzročajo zapuščene mreže (B8-0671/2015)

posredovano

pristojni :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvedbi ocene učinka Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na zaposlovanje (B8-0672/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o širjenju "azijskega sršena" in morebitni škodi za proizvodnjo italijanskega medu (B8-0673/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropskih ukrepih za podporo italijanskemu čebelarstvu (B8-0674/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o bivanju z otrokom v času zdravljenja (B8-0675/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o uživanju alkoholnih pijač med mladoletniki (B8-0678/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI


3. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

6. julija 2015

(ime vlagatelja zaupno) (št. 0505/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0506/2015); Jean-Louis Jersier (št. 0507/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0508/2015); Paolo Tatafiore (št. 0509/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0510/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0511/2015); Flavio Miccono (št. 0512/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0513/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0514/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0515/2015); Jonathan Boldy (št. 0516/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0517/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0518/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0519/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0520/2015); Andreas Schomerus (št. 0521/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (št. 0523/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0524/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0525/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0526/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0527/2015); Xavier Dell'Ova (št. 0528/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (št. 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (št. 0531/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0532/2015); Mekhmed Tefik (št. 0533/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (št. 0535/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0536/2015); Jens Genzer (št. 0537/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0538/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0539/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (št. 0541/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0542/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0543/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0544/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0545/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0546/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0547/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0548/2015); Jens Genzer (št. 0549/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0550/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0551/2015); Manfred Rickmeyer (št. 0552/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0553/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0554/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0555/2015); Graham Buckingham (št. 0556/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0557/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0558/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0559/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0560/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0561/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0562/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0563/2015); Jens Genzer (št. 0564/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0566/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0567/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0568/2015); Robert Cates (št. 0569/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0570/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0571/2015); Jens Genzer (št. 0572/2015); Flavio Miccono (št. 0573/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0574/2015); Jens Genzer (št. 0575/2015); Jens Genzer (št. 0576/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0577/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0578/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0579/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0580/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0581/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0582/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0583/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0584/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0585/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0586/2015); Flavio Miccono (št. 0587/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0588/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0589/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0590/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0591/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0592/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0593/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0594/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0595/2015); Albert Ricart (št. 0596/2015); Flavio Miccono (št. 0597/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0598/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0599/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0600/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0601/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0602/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0603/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0604/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0605/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0606/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0607/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0608/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0609/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0610/2015); Roberto Tacconi (št. 0611/2015); Valentin Nedkov (št. 0612/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0613/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0614/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0615/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0616/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0617/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0618/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0619/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0620/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0621/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0622/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0623/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0624/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0625/2015); Carmen Neumann (št. 0626/2015); Javed Lindner (št. 0627/2015); Adolfo Tello (št. 0628/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0629/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0630/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0631/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0632/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0633/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0634/2015).


4. Evropska agenda za varnost (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000064/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Svetu: Evropska agenda za varnost (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000065/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Evropska agenda za varnost (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Razprava je potekala 7. julija 2015 (točka 14 zapisnika z dne 7.7.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Claude Moraes v imenu odbora LIBE o evropski agendi za varnost 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, in Helga Stevens v imenu skupine ECR o Evropski agendi za varnost 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Glasovanje: točka 12.4 zapisnika z dne 9.7.2015.


5. Razmere v Burundiju (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2015/2723(RSP))

Razprava je potekala 10. junija 2015 (točka 14 zapisnika z dne 10.6.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock in Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez in Pavel Telička v imenu skupine ALDE o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu in Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015);

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi in Lara Comi v imenu skupine PPE o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Glasovanje: točka 12.11 zapisnika z dne 9.7.2015.


6. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP))

Razprava je potekala 7. julija 2015 (točka 9 zapisnika z dne 7.7.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- József Szájer v imenu skupine PPE o delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford v imenu skupine ECR o delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta v delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o prednostnih nalogah Parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Glasovanje: točka 12.5 zapisnika z dne 9.7.2015.


7. Razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Jemnu (2015/2760(RSP))

Razprava je potekala 8. julija 2015 (točka 12 zapisnika z dne 8.7.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Jemnu (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu v imenu skupine PPE o razmerah v Jemnu (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o razmerah v Jemnu (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues v imenu skupine S&D o razmerah v Jemnu (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell v imenu skupine ECR o razmerah v Jemnu (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Jemnu (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Glasovanje: točka 12.6 zapisnika z dne 9.7.2015.


8. Spominska svečanost v Srebrenici (razprava)

Izjava Komisije: Spominska svečanost v Srebrenici (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Miloslav Ransdorf v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula in Davor Škrlec.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk in António Marinho e Pinto.

Govoril je Günther Oettinger.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o spominski slovesnosti v Srebrenici 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR o spominski slovesnosti v Srebrenici 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o spominski slovesnosti v Srebrenici 2015/2747(RSP) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose in Biljana Borzan v imenu skupine S&D o spominski slovesnosti v Srebrenici 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o spominski slovesnosti v Srebrenici 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o spominski slovesnosti v Srebrenici 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić in Marijana Petir v imenu skupine PPE o spominski slovesnosti v Srebrenici 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.12 zapisnika z dne 9.7.2015.


9. Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči * (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (ki je nadomeščal poročevalko) je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Giovanni La Via v imenu skupine PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Marit Paulsen v imenu skupine ALDE, Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michèle Rivasi, in Pilar Ayuso, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michèle Rivasi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila sta Günther Oettinger in Giovanni La Via.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika z dne 9.7.2015.


10. Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (razprava)

Poročilo o izvajanju Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi [2014/2256(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda je predstavila poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so José Blanco López (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Catherine Stihler (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Isabella Adinolfi (pripravljavka mnenja odbora CULT), Therese Comodini Cachia v imenu skupine PPE, Mary Honeyball v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Jean-Marie Cavada v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Max Andersson v imenu skupine Verts/ALE, Joëlle Bergeron v imenu skupine EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Joëlle Bergeron, na katerega pa ta ni odgovorila, saj je bila zapustila sejno dvorano, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Tadeusz Zwiefka, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sajjad Karim, in Dietmar Köster.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili.Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas in Luke Ming Flanagan.

Govorila sta Günther Oettinger in Julia Reda.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.9 zapisnika z dne 9.7.2015.


11. Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (kratka predstavitev)

Poročilo o novem pristopu EU k človekovim pravicam in demokraciji – ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo od njene ustanovitve [2014/2231(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál in Notis Marias.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika z dne 9.7.2015.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.55 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe in Paul Rübig.


12. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo (glasovanje)

Poročilo o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo [2014/2208(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0266)


12.2. Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0267)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0267)

Govorila sta

Pred glasovanjem Michèle Rivasi o vsebini poročila in po glasovanju Ashley Fox, ki je zahteval spremembo razporeda časa glasovanja.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (299 glasov za, 310 glasov proti, 37 vzdržanih glasov).


12.3. Oblikovanje unije kapitalskih trgov (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0268)


12.4. Evropska agenda za varnost (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0676/2015 in B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0269)


12.5. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 in B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0656/2015

(ki nadomešča B8-0656/2015 in B8-0662/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- József Szájer v imenu skupine PPE, in Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE

Govorili so

Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki je zahteval preložitev glasovanja na septembrsko zasedanje, Bas Eickhout, ki je zahtevo podprl, in Vicky Ford, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (453 glasov za, 124 glasov proti, 7 vzdržanih glasov).


12.6. Razmere v Jemnu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 in B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0680/2015

(ki nadomešča B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 in B8-0687/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli in Theresa Griffin v imenu skupine S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

- Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2015)0270)

(Predlog resolucije B8-0688/2015 je brezpredmeten.)

Govoril je

Javier Couso Permuy, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2, ki ni bil sprejet, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.


12.7. Varnostni izzivi v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obeti za politično stabilnost (glasovanje)

Poročilo o varnostnih izzivih v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obetih za politično stabilnost [2014/2229(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0271)


12.8. Pregled evropske sosedske politike (glasovanje)

Poročilo o pregledu evropske sosedske politike [2015/2002(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto ((P8_TA(2015)0272)

Govoril je

Eduard Kukan (poročevalec), ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3, ki je bil sprejet.


12.9. Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi [2014/2256(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Julia Reda (A8-0209/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0273)

Govorila sta

Mary Honeyball, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 7, ki ni bil sprejet, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.

Petri Sarvamaa o poteku glasovanja.


12.10. Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (glasovanje)

Poročilo o novem pristopu EU k človekovim pravicam in demokraciji – ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo od njene ustanovitve [2014/2231(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0274)


12.11. Razmere v Burundiju (glasovanje)

Razprava je potekala dne 10. junija 2015 (točka 14 zapisnika z dne 10.6.2015).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 9. julija 2015 (točka 4 zapisnika z dne 9.7.2015).

Predlogi resolucij B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 in B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0657/2015

(ki nadomešča B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 in B8-0669/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi in Antonio Tajani v imenu skupine PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge in Norbert Neuser v imenu skupine S&D;

- Charles Tannock in Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi in Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0275)

Govoril je

Louis Michel, ki je podal ustni predlog spremembe odstavka 2, ki je bil sprejet.


12.12. Spominska svečanost v Srebrenici (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 in B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0716/2015

(ki nadomešča B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 in B8-0722/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić in Marijana Petir v imenu skupine PPE;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea in Demetris Papadakis v imenu skupine S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba in Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE;

- Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto in Eleonora Evi.

Sprejeto (P8_TA(2015)0276)

Govoril je

Ivan Jakovčić, ki je podal dva ustna predloga sprememb po odstavku 6, ki sta bila sprejeta.


13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sreda, 8. julija 2015)
Poročilo: Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula in Miguel Urbán Crespo

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Poročilo: Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó in Jude Kirton-Darling

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Poročilo: Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott in Neena Gill

Poročilo: Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan in Monica Macovei

Poročilo: Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins in Seán Kelly

Poročilo: Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai in Monica Macovei

Poročilo: José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Poročilo: Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai in Seán Kelly

Poročilo: Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei in Seán Kelly.

(Čas glasovanja v četrtek, 9. julija 2015)
Poročilo: Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling in Seán Kelly

Oblikovanje unije kapitalskih trgov - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Evropska agenda za varnost - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai in Steven Woolfe

Poročilo: Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Poročilo: Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai in Monica Macovei

Poročilo: Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei in Arne Gericke

Poročilo: Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai in Monica Macovei


14. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.45, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Nadine Morano je sporočila, da zaradi tehničnih razlogov ni mogla sodelovati pri vseh včerajšnjih glasovanjih.

°
° ° °

Martina Michels je sporočila, da bi bila želela glasovati proti spremenjenemu predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga (A8-0041/2015) (točka 10.61 zapisnika z dne 29.4.2015).


16. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
posredovano pristojni: IMCO

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče skupaj s pripadajočimi obrazložitvam:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
posredovano pristojni: JURI

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 10. julija 2015.


17. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 7.7.2015)


17.1. Kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate

Predlogi resolucij B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 in B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake in Josef Weidenholzer so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Marc Tarabella v imenu skupine S&D.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo in Krisztina Morvai.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.1 zapisnika z dne 9.7.2015.


17.2. Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma

Predlogi resolucij B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 in B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart in Josef Weidenholzer so predstavili predloge resolucij.

Govorili sta Maria Arena v imenu skupine S&D, in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo in Krisztina Morvai.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.2 zapisnika z dne 9.7.2015.


17.3. Bahrajn, zlasti primer Nabila Radžaba

Predlogi resolucij B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 in B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea in Josef Weidenholzer so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Monica Macovei v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Diane James v imenu skupine EFDD, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius in Fabio Massimo Castaldo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Julie Ward.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.3 zapisnika z dne 9.7.2015.


17.4. Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu

Predlogi resolucij B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 in B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat in Ivan Jakovčić so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Seán Kelly, Marek Jurek in Pavel Svoboda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski in Jonathan Arnott.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.4 zapisnika z dne 9.7.2015.


18. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


18.1. Kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 in B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0689/2015

(ki nadomešča B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 in B8-0701/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić in Roberta Metsola v imenu skupine PPE;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder in Philippe De Backer v imenu skupine ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Marco Zanni v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0277)


18.2. Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 in B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0690/2015

(ki nadomešča B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 in B8-0702/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini in Roberta Metsola v imenu skupine PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho in Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder in Philippe De Backer v imenu skupine ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE;

- Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrajn, zlasti primer Nabila Radžaba (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 in B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0703/2015

(ki nadomešča B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 in B8-0712/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho in Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder in Philippe De Backer v imenu skupine ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE;

- Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0279)

(Predlogi resolucij B8-0705/2015 in B8-0706/2015 so brezpredmetni.)


18.4. Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 in B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0707/2015

(ki nadomešča B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 in B8-0715/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská in Roberta Metsola v imenu skupine PPE;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho in Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou in Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE;

- Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0280)

Govorila je

Marie-Christine Vergiat, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 8, ki je bil sprejet.


19. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


20. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)
(
V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 2. julija 2015)

odbor CULT

- Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU (2015/2139(INI))

- Učenje o EU v šolah (2015/2138(INI))

odbor ECON

- Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence (2015/2140(INI))
(mnenje: INTA, IMCO)

odbor ENVI

- Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost (2015/2137(INI))
(mnenje: DEVE)


21. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 7. septembra 2015 do 10. septembra 2015.


22. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


23. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov