Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

2. Δήλωση της Προεδρίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την ιστορικών διαστάσεων πρόκληση που συνιστά για την Ευρώπη η εισροή μεταναστών που προσπαθούν να γλυτώσουν από τον πόλεμο και από τις διώξεις. Ο Πρόεδρος καλεί τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν τους εθνικούς εγωισμούς και να θέσουν σε εφαρμογή μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και υποδοχής των προσφύγων, πλαισιωμένη από μόνιμο μηχανισμό κατανομής των προσφύγων στην Ένωση. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί εξάλλου όλους όσους βοήθησαν τους πρόσφυγες και εκτιμά ότι κοινή συνισταμένη της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πεδίο αυτό πρέπει να είναι η αλληλεγγύη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου