Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург

4. Състав на Парламента

Компетентните органи на Италия уведомиха, че Giovanni Toti е бил избран за председател на регионалния съвет на Лигурия.

Поради несъвместимостта на тази длъжност с качеството на член на Европейския парламент, в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, Парламентът, на основание член 4, параграф 4 от Правилника за дейността, обявява мястото за свободно, считано от 10 юли 2015 г.

°
° ° °

Компетентните органи на Австрия уведомиха за назначаването на Karoline Graswander-Hainz като член на Европейския парламент на мястото на Jörg Leichtfried, считано от 9 юли 2015 г.

Компетентните органи на Италия уведомиха за назначаването на Stefano Maullu като член на Европейския парламент на мястото на Giovanni Toti, считано от 13 юли 2015 г.

Компетентните органи на Гърция уведомиха за назначаването на Nikolaos Chountis като член на Европейския парламент на мястото на Emmanouil Glezos, считано от 20 юли 2015 г..

Компетентните органи на Швеция уведомиха за назначаването на Jasenko Selimovic като член на Европейския парламент на мястото на Marit Paulsen, считано от 30 септември 2015 г.

Компетентните органи на Нидерландия уведомиха за назначаването на Auke Zijlstra като член на Европейския парламент на мястото на Hans Jansen, считано от 1 септември 2015 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic et Auke Zijlstra заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност