Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 7. září 2015 - Štrasburk

4. Složení Parlamentu

Příslušné italské orgány oznámily, že Giovanni Toti byl zvolen předsedou Regionální rady Ligurie.

Protože je podle čl. 7 odst. 3 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, konstatuje Parlament na základě čl. 4 odst. 4 jednacího řádu uvolnění mandátu s platností ode dne 10. července 2015.

°
° ° °

Příslušné rakouské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Karoline Graswander-Hainz, kterou je nahrazen Jörg Leichtfried, byla s platností od 9. července 2015 zvolena poslankyní Parlamentu.

Příslušné italské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Stefano Maullu, kterým je nahrazen Giovanni Toti, byl s platností od 13. července 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné řecké orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Nikolaos Chountis, kterým je nahrazen Emmanouil Glezos, byl s platností od 20. července 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné švédské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Jasenko Selimovic, kterým je nahrazena Marit Paulsen, byl s platností od 30. září 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné nizozemské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Auke Zijlstra, kterým je nahrazen Hans Jansen, byl s platností od 1. září 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic a Auke Zijlstra v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí