Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Giovanni Toti εξελέγη Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Λιγουρίας.

Δεδομένου ότι το εν λόγω αξίωμα, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 3, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Σώμα, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4, του Κανονισμού του, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με ισχύ από 10ης Ιουλίου 2015.

°
° ° °

Οι αρμόδιες αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Karoline Graswander-Hainz ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Jörg Leichtfried με ισχύ από 9ης Ιουλίου 2015.

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Stefano Maullu ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Giovanni Toti με ισχύ από 13ης Ιουλίου 2015.

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Νίκου Χουντή ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Μανώλη Γλέζου με ισχύ από 20ής Ιουλίου 2015.

Οι αρμόδιες σουηδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Jasenko Selimovic ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Marit Paulsen με ισχύ από 30ής Σεπτεμβρίου 2015.

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Auke Zijlstra ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Hans Jansen με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Νίκος Χουντής, Jasenko Selimovic και Auke Zijlstra καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου