Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. szeptember 7., Hétfő - Strasbourg

4. A Parlament tagjai

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették, hogy Giovanni Totit Liguria regionális önkormányzatának elnökévé választották.

Mivel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2015. július 10-i hatállyal megüresedik.

°
° ° °

Az illetékes osztrák hatóságok bejelentették Karoline Graswander-Hainz kinevezését Jörg Leichtfried helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. július 9.

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették Stefano Maullu kinevezését Giovanni Toti helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. július 13.

Az illetékes görög hatóságok bejelentették Nikolaos Chountis kinevezését Emmanouil Glezos helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. július 20.

Az illetékes svéd hatóságok bejelentették Jasenko Selimovic kinevezését Marit Paulsen helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. szeptember 30.

Az illetékes holland hatóságok bejelentették Auke Zijlstra kinevezését Hans Jansen helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. szeptember 1.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic és Auke Zijlstra elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat