Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg

4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben mededeling gedaan van de verkiezing van Giovanni Toti tot voorzitter van de Regionale Raad van Ligurië.

Aangezien deze functie in de zin van artikel 7, lid 3, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4, van het Reglement van het Parlement dat de zetel met ingang van 10 juli 2015 vacant is.

°
° ° °

De bevoegde Oostenrijkse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Karoline Graswander-Hainz tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jörg Leichtfried, met ingang van 9 juli 2015.

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Stefano Maullu tot lid van het Parlement, ter vervanging van Giovanni Toti, met ingang van 13 juli 2015.

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Nikolaos Chountis tot lid van het Parlement, ter vervanging van Emmanouil Glezos, met ingang van 20 juli 2015.

De bevoegde Zweedse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Jasenko Selimovic tot lid van het Parlement, ter vervanging van Marit Paulsen, met ingang van 30 september 2015.

De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Auke Zijlstra tot lid van het Parlement, ter vervanging van Hans Jansen, met ingang van 1 september 2015.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic en Auke Zijlstra, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid