Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy włoskie poinformowały, że Giovanni Toti został wybrany na przewodniczącego Rady Regionalnej Ligurii.

Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowisko to jest niepołączalne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, na podstawie art. 4 ust. 4 Regulaminu PE Parlament stwierdził wakat, ze skutkiem od dnia 10 lipca 2015 r.

°
° ° °

Właściwe organy austriackie powiadomiły o wyborze Karoline Graswander-Hainz w miejsce Jörga Leichtfrieda na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 9 lipca 2015.

Właściwe organy włoskie powiadomiły o wyborze Stefano Maullu w miejsce Giovanniego Toti na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 13 lipca 2015.

Właściwe organy greckie powiadomiły o wyborze Nikolaosa Chountisa w miejsce Emmanouila Glezosa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20 lipca 2015.

Właściwe organy szwedzkie powiadomiły o wyborze Jasenko Selimovica w miejsce Marit Paulsen na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 30 września 2015.

Właściwe organy holenderskie powiadomiły o wyborze Auke Zijlstry w miejsce Hansa Jansena na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 września 2015.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic i Auke Zijlstra biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności