Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske úrady oznámili, že Giovanni Toti bol zvolený za predsedu Regionálnej rady Ligurie.

Keďže podľa článku 7 ods. 3 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu bola táto funkcia nezlučiteľná sfunkciou poslanca Európskeho parlamentu, Parlament na základe článku 4 ods. 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu potvrdil uvoľnenie miesta s účinnosťou od 10. júla 2015.

°
° ° °

Príslušné rakúske úrady oznámili, že Karoline Graswander-Hainz bola s účinnosťou od 9. júla 2015 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jörga Leichtfrieda.

Príslušné talianske úrady oznámili, že Stefano Maullu bol s účinnosťou od 13. júla 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Giovanniho Totiho.

Príslušné grécke úrady oznámili, že Nikolaos Chountis bol s účinnosťou od 20. júla 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Emmanouila Glezosa.

Príslušné švédske úrady oznámili, že Jasenko Selimovic bol s účinnosťou od 30. septembra 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Marit Paulsenovú.

Príslušné holandské úrady oznámili, že Auke Zijlstra bol s účinnosťou od 1. septembra 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Hansa Jansena.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic a Auke Zijlstra miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia